ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

15.06.2021

Ανακοινώσεις

Προς ενημέρωση ΕΠΕ αορίστου χρόνου

Μετά από  έλεγχο της υπηρεσίας  Γ.Ε.ΜΗ  που τηρείται από το Ε.Ε.Θ,  διαπιστώσαμε ότι η διάρκεια της εταιρίας σας  έχει οριστεί αόριστη.
Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 6 παρ.1 του Ν.4541/2018 που αφορά την τροποποίηση του Ν.3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» η ΕΠΕ είναι εταιρεία περιορισμένου χρόνου.
Στο άρθρο 12 του Ν.4541/2018 υπάρχει μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία, οι ΕΠΕ αόριστης διάρκειας  θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31-12-2021 να προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού  (συμβολαιογραφική πράξη)και να ορίσουν συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας της εταιρίας τους. Οι εταιρίες που δεν θα ανταποκριθούν στα προαναφερθέντα θα τεθούν από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ αυτοδίκαια σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.
 
Επιστολή για ΕΠΕ αορίστου χρόνου

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αύγουστος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

NEWSLETTER