ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.01.2015

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α΄ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. 1/2015
 
Αντικείμενο Διαγωνισμού:   Επιλογή Προμηθευτή για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του α΄ ορόφου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
 
Αριθ. Πρωτ. 179
 
Αναθέτουσα Αρχή:               ΕΕΘ
Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27
Τ.Κ.         546 24
Τηλ.    2310220050
FAX : 2310271649
Αρμόδιος : Κα Π.ΔΗΜΟΥ
 
Τόπος Διεξαγωγής:              

Γραφεία  Ε.Ε.Θ.

 
Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού:                       Πρόχειρος  διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή  
 
Ισχύουσα νομοθεσία:
 
  • Ν. 2081/92 περί Επιμελητηριακής Νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3419/2005
  • Π.Δ 363/1979 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007
Προϋπολογισμός:

 

53.740 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 
Εγγύηση Ο ανάδοχος  υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης  ύψους  10% επί της κατακυρωθείσης τιμής χωρίς τον ΦΠΑ .
 
Τεχνικές Προδιαγραφές:     Όπως περιγράφονται στην Προκήρυξη
 
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
 
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
 16 Φεβρουαρίου  2015  14:00 μ.μ.
 
 16 Φεβρουαρίου 2015   14:30 μ.μ.
                 
                           
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΘ
 
                                                              ΜΙΧΑΛΗΣ  ΖΟΡΠΙΔΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Νοέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER