ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.08.2020

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Για το έργο Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ΄΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Για το έργο
Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ΄΄
Συνοπτικά στοιχεία έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2020
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄
΄ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΄΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο
ποσό των ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων και εκατό
.(23.100 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
όλων των νόμιμων κρατήσεων (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ 18.629 € και ΦΠΑ 4.471€)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης –
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (σύμβαση
μίσθωσης έργου 15 μήνης διάρκειας)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται
σύμφωνα με την ειδικότητα προσωπικού,
αρχής γενομένης από την υπογραφή της
Σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως και την 11./09./2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12.00 μ.μ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ http://www.eeth.gr
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης –
Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα
 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιανουάριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

NEWSLETTER