ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

20.12.2019

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Θέμα :  Ανακοίνωση Διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και του περιβάλλοντος»
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και του περιβάλλοντος», συνολικού προϋπολογισμού 199.500 ευρώ.
Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, βάσει των οριζόμενων στα άρθρα 46 και 47 του ν.4412/2016 και των ειδικότερων όρων που τίθενται στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και της Αναθέτουσας Αρχής www.eeth.gr .
            Παρακαλείσθε για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
 
 
 
 
 
                                             Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
                                                                        Θεσσαλονίκης
 
                                                                   Μιχάλης Ζορπίδης
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιανουάριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

NEWSLETTER