ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

09.09.2016

Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΘ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

‘’ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΑΕΠΙ’’
Αγαπητά μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι επήλθαν αλλαγές και τροποποιήσεις σε ζητήματα της ΑΕΠΙ.
Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου μας, ο Νομικός Σύμβουλος του ΕΕΘ κ. Γιώργος Μαρωνίδης συνέταξε πληροφοριακό σημείωμα το οποίο αναφέρει τα εξής:
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 12 Εγκύκλιο (αριθμ.  πρωτ. 19421/24.6.2016) του τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ανακλήθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 50385/06.3.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς την ανώνυμη εταιρία Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. και έπαυσε να ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 57904/07.12.2007 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ενόψει των ως άνω αναφερθέντων, εφεξής θα ισχύουν τα παρακάτω:
  1. Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος απαιτείται βεβαίωση παράβασηςαπό δημόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (δηλαδή τον υπάλληλο της ΑΕΠΙ), με την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ.), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των επωνυμιών των παραγωγών εταιριών που εκτελέστηκαν δημόσια.
  2. Οι δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού η άδεια χρήσεως μουσικών οργάνων έχει οριστεί αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011 (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496-Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β' 3106 - άρθρο 5 παρ. 1), εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος αιτείται μικρότερη διάρκεια.
  3. Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από Ο.Σ.Δ (Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων).
        4.Η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

NEWSLETTER