ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

18.03.2014

Ανακοινώσεις

All4Greece.com: Ολοκληρωμένο Portal για τις Ελληνικές Εξαγωγές

Η αύξηση των πωλήσεων ελληνικών προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού, μπορεί να προσδώσει αναπτυξιακή πνοή στην Ελλάδα, να αποτελέσει προϋπόθεση για την παραγωγή εσωτερικού πλούτου και να συμβάλλει γενικότερα στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το portal All4Greece.com, δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρόκειται για μία καινοτόμα εθνική προσπάθεια, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο βασικός στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο All4Greece.com προβάλλονται δωρεάν ανά κλάδο και κατηγορία προϊόντος οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους, με σκοπό την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στις ξένες επιχειρήσεις να έρθουν σε άμεση επαφή με τις καταχωρημένες στο portal ελληνικές εταιρείες.

Επιπλέον, το εν λόγω portal παρέχει ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα (ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος κλπ) και την απαιτούμενη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις (κλαδικές μελέτες για Αγορές-στόχους του εξωτερικού κλπ).

Οι βασικοί άξονες του All4Greece.com είναι:

 Εξαγωγική Δραστηριότητα:
 • Βοήθεια για συμμετοχή στα μεγαλύτερα Δίκτυα Επιχειρηματικών Συνεργασιών
 • Συμβολή στην προβολή, προώθηση και πώληση ελληνικών προϊόντων με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις αγορές του εξωτερικού.
 • Παροχή πληροφοριών για αγορές του εξωτερικού.
 • Ενημέρωση σχετικά με ζήτηση προϊόντων από το εξωτερικό.
 • Βοήθεια για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια.
 Επενδυτικές Υπηρεσίες:
 • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ένταξης σε Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος κλπ)
 • Αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα.
 • Επιχειρηματικά σχέδια (business plans).
 • Παροχή τραπεζικών και χρηματοδοτικών συμβουλών για επενδύσεις.
 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός:
 • Υποστήριξη για απόκτηση πιστοποιητικών διαχείρισης ποιότητας (ISO, HACCP κλπ.).
 • Βοήθεια στην κατασκευή ιστοσελίδων (site) κλπ.
 • Πληροφόρηση για ζητούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Πληροφόρηση για εφοδιασμό (logistics), κοστολόγηση, τεχνογνωσία (know how, μελέτες κλπ.), λιτές πρακτικές (lean practices) κλπ.
 • Τραπεζικές υπηρεσίες (μίσθωση, εκμίσθωση, δάνεια κλπ.).
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER