ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.09.2016

Newsletter

Βάλτε την ψηφιακή υπογραφή σας!

Στην καμπάνια για την εφαρμογή της Ψηφιακής Υπογραφής συμμετέχει, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, το Επιμελητήριο μας. Η Ψηφιακή Υπογραφή αποτελεί μία σύγχρονη μέθοδο με την οποία κάθε επιχειρηματίας ή πολίτης μπορεί εύκολα και γρήγορα να υπογράφει έγγραφα τα οποία μπορεί να διακινεί μέσω του Διαδικτύου.
Η διαδικασία για την απόκτηση της είναι απλή. Δείτε εδώ τις βασικές πληροφορίες για την ΨΥ και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μέσα από τις 12 βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις.

1. Γιατί να με ενδιαφέρει η Ψηφιακή Υπογραφή (Ψ.Υ.);Όταν έχει κανείς τη δυνατότητα να υπογράφει ψηφιακά τα προσωπικά ή εταιρικά του έγγραφα τότε μπορεί να τα διακινήσει μέσω Διαδικτύου, όπου τα πάντα αποστέλλονται και λαμβάνονται εύκολα, γρήγορα και χωρίς κόστος! Τέτοια έγγραφα (προσφορές, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ) στέλνονται πλέον πολύ πιο εύκολα σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.
 1. Μήπως υπάρχει κίνδυνος να φύγει έτσι από τον έλεγχο μου η υπογραφή μου;
Η ΨΥ εξασφαλίζει (με πολύ πιο ακριβείς τρόπους) την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Επίσης, επειδή διαθέτει χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.
 1. Πώς διασφαλίζεται ότι θα την χρησιμοποιώ μόνο εγώ;
Το δικαίωμα απόκτησης δίνεται μόνο στον δικαιούχο, αφού αυτός πιστοποιηθεί μέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες αλλά και την φυσική του παρουσία. Η χρήση της ΨΥ γίνεται μόνο με την χρήση κωδικού, που στέλνεται μόνο στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου.
 1. Τι πρέπει να έχω για να αποκτήσω ΨΥ;
Απαραίτητο είναι να έχετε «Έξυπνο Κινητό Τηλέφωνο» (Smart Phone) ή Ηλεκτρονική Ταμπλέτα (Tablet), να είστε μέλος του Επιμελητηρίου μας και μάλιστα ταμειακά τακτοποιημένος. 
 1. Πως υπογράφεις με την ψηφιακή υπογραφή νέας γενιάς;
Ο κάτοχος άυλης ψηφιακής υπογραφής μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά, ένα ψηφιακό έγγραφο, από οποιονδήποτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, που έχει  διαδικτυακή πρόσβαση. Η υπογραφή για να ισχύσει πιστοποιείται από το «One Time Password» (κωδικός μιας χρήσης), τον οποίο ο κάτοχος λαμβάνει αυτόματα στο κινητό του.
 1. Ποιο το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής;
Είναι φθηνότερη κατά 30% περίπου, από την κλασική ψηφιακή υπογραφή, που χορηγούν τα ΚΕΠ. Κοστίζει 80 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
 1. Ποια η διαφορά της Κλασικής Ψηφιακής Υπογραφής με την Ψηφιακή Υπογραφή Νέας Γενιάς;
Η κλασική λειτουργεί μόνο με ένα στικάκι (Usb Stick), δεν έχει εξειδίκευση στον επιχειρηματικό τομέα, χορηγείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και κοστίζει 200 ευρώ.
 1. Είναι υποχρεωτική για τον επιχειρηματία η απόκτηση της;
Όχι. Υποχρεωτική είναι μόνο για όσους συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με οικονομικό αντικείμενο άνω των 60.000 ευρώ. Ωστόσο, τα ψηφιακά εργαλεία απλώνονται χρόνο με το χρόνο. Πολύ σύντομα με την ΨΥ θα γίνονται και πολλές διαδικασίες του ΓΕΜΗ.
 1. Για πόσο καιρό ισχύει;
Το δικαίωμα χρήσης της ΨΥ ισχύει για πέντε χρόνια. Η ΨΥ σε κάθε έγγραφο ισχύει για πάντα, εκτός εάν αυτό αλλοιωθεί ή παραποιηθεί.   
 1. Είναι εύκολο κανείς να την αποκτήσει; Τι προβλέπει η Διαδικασία απόκτησης;
Τα βήματα είναι απλά και είναι τέσσερα:
Πρώτο βήμα - ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
Η αίτηση υποβάλλεται από εσάς στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη "ΕΡΜΗΣ" (www.ermis.gov.gr). Θα πρέπει υποχρεωτικά να τυπώστε την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Σημαντικό: Για την είσοδό σας στον ΕΡΜΗ θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET.
Δεύτερο βήμα - έλεγχος ταμιακής ενημερότητας
Η αίτηση σας φτάνει ηλεκτρονικά στο Επιμελητηρίου, εξειδικευμένος υπάλληλος του οποίου, ελέγχει αν είστε μέλος του Επιμελητηρίου και ταμιακά ενήμερος. Αν όλα είναι ΟΚ, το σύστημα σας αποστέλλει αυτόματα μήνυμα, με την ταυτότητα πληρωμής (ΗΚΠ), του κόστους απόκτησης της ΨΥ.
Τρίτο βήμα - ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους απόκτησης ΨΥ
Μόλις πληρώσετε, το σύστημα σάς αποστέλλει αυτόματα μήνυμα, να προσέλθετε στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.
Τέταρτο βήμα - ταυτοποίηση & ενεργοποίηση
Προσέρχεστε στο Επιμελητήριο (Γραφείο: «Ψηφιακή Γωνιά»- Digital Corner, εντός του Λογιστηρίου μας) έχοντας μαζί σας εκτυπωμένη την αίτηση που υποβάλατε στο «ΕΡΜΗΣ» αλλά και την αστυνομική ταυτότητα σας. Ο αρμόδιος υπάλληλος σάς ταυτοποιεί με την ταυτότητά του (μέσα από το site "ΕΡΜΗΣ"), σαρώνει και αποθηκεύει στην εφαρμογή, την υπογεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και την φωτοτυπία της ταυτότητάς του. Προσοχή!! Πρέπει (για λόγους ασφαλείας), να υπογράψετε την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση όταν θα βρίσκεστε στο Επιμελητήριο.
 1. Πώς γίνεται η ενεργοποίηση της ΨΥ;
Κατεβάζετε, με τη βοήθεια του αρμοδίου υπαλλήλου, την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΨΥ στο κινητό σας. Αυτό γίνεται επίσης με τρόπο εντελώς ασφαλή, καθώς γίνεται νέα πιστοποίηση. Μέσα από την εφαρμογή αυτή υπογράφετε εύκολα και γρήγορα όποιο έγγραφο θέλετε.
 1. Γιατί εμπλέκεται το Επιμελητήριο μας στις διαδικασίες της Ψ.Υ.;
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) λειτουργώντας με γνώμονα την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε παραγωγικού κλάδου της οικονομίας, έχει αναλάβει, μέσω των Επιμελητηρίων, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις – μέλη τους. Ειδικότερα με την ΚΥΑ 23204/13-7-2015 (ΦΕΚ 1475/14-7-2015), η οποία ορίζει την ΚΕΕΕ ώς "αρχή εγγραφής" και τα κατά τόπους Επιμελητήρια "ως εντεταλμένα γραφεία", προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα, την δυνατότητα εγγραφής - ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν οι Επιμελητηριακοί Φορείς της χώρας στα μέλη τους.
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αύγουστος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

NEWSLETTER