ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δελτία τύπου ΕΕΘ

13.09.2012

Δελτία τύπου ΕΕΘ

Συνάντηση Ζορπίδη με αντιπροσωπεία ΣΥΡΙΖΑ

Τα προβλήματα των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την κατάσταση της αγοράς της Θεσσαλονίκης παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Μιχάλης Ζορπίδης σε αντιπροσωπία του ΣΥΡΙΖΑ, που επισκέφθηκε τα γραφεία του ΕΕΘ με επικεφαλής τον βουλευτή και τομεάρχη ανάπτυξης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργο Σταθάκη.

Όπως είπε ο κ. Ζορπίδης η περιοχή εκτός από την πρωτογενή παραγωγή στηρίζεται στις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που ουσιαστικά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αφού δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, του τουρισμού, καθώς και στο σύνολο της παροχής υπηρεσιών. Γι’ αυτούς τους λόγους η στήριξή τους - κυρίως θεσμική αλλά και οικονομική - συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί αρχικά στη ζωή το οικονομικό σύστημα και στη συνέχεια να δρομολογηθεί η αναπτυξιακή διαδικασία με ενίσχυση της απασχόλησης και αύξηση του πλούτου.

Σύμφωνα με το πρόεδρο του ΕΕΘ η αγορά και οι επαγγελματίες αγωνιούν καθημερινά, ενώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης οφείλονται στην αρνητική οικονομική συγκυρία και την ύφεση, αλλά και στη γεωγραφική τους θέση. «Η κρίση και η ανεργία μαστίζει την ευρύτερη περιοχή, ενώ το κράτος δεν λειτουργεί αποκεντρωμένα και το διοικητικό κόστος μιας επιχείρησης στην περιφέρεια είναι σαφώς υψηλότερο» είπε χαρακτηριστικά.

Εν συνεχεία ο κ. Ζορπίδης κωδικοποίησε ως ακολούθως τις προτάσεις του ΕΕΘ γύρω από τα βασικότερα προβλήματα των επαγγελματιών:   
  1. Απλούστευση και κωδικοποίηση όλου του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για να καταστεί κατανοητό, χωρίς παραπομπές, υποσημειώσεις, διορθώσεις και αστερίσκους, να διευκολυνθεί η λειτουργία του κράτους, να ελαχιστοποιηθεί το λειτουργικό του κόστος, να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στους πολίτες, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαφάνεια της διαχείρισης. Με το τρόπο αυτό θα μειωθεί η γραφειοκρατία θα επιτευχθεί η αποκέντρωση θα βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών του κράτους, θα μειωθεί ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών που θα οικονομούν χρόνο και χρήμα και θα δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη για την οποία σήμερα υφίστανται αγκυλώσεις και προσκόμματα.
  1. Αποκέντρωση μπορεί ακόμη να επιτευχθεί με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης στους θεσμούς της περιφέρειας και συγκεκριμένα στα Επιμελητήρια και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αδειοδότηση μιας επιχείρησης, που σήμερα σε πολλές περιπτώσεις είναι κοστοβόρα, γραφειοκρατική και χρονοβόρα. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων εστίασης η αδειοδότηση απαιτεί πέντε μήνες, ενώ η φορολογία επιβάλλεται από την πρώτη στιγμή. Προτείνεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία στο αρμόδιο Επιμελητήριο και η εν συνεχεία επιβεβαίωση της αλήθειας των στοιχείων της επιχείρησης σε χρόνο που θα επιλέξουν οι αρμόδιες αρχές.
  1. Ίδρυση και των ατομικών επιχειρήσεων με την «Υπηρεσία Μιας Στάσης» - κάτι που αφορά συνήθως τους αυτοαπασχολούμενους - μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, το οποίο λειτουργούν με επιτυχία τα Επιμελητήρια.  Έτσι θα ολοκληρωθεί η λειτουργία της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» θα υπάρξει χαρτογράφηση της αγοράς θα διενεργείται έλεγχος νομιμότητας των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιηθεί η γραφειοκρατία, και θα μειωθούν σημαντικά το κόστος και ο χρόνος ίδρυσης τους.
  1. Πάταξη του πάσης φύσεως παραεμπορίου με όλα τα διοικητικά και κατασταλτικά μέσα. Δηλαδή με ενεργοποίηση των φορολογικών και αστυνομικών δυνάμεων (ΣΔΟΕ, Τελωνειακές Αρχές, Δημοτική Αστυνομία, ΕΛΑΣ), οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλά που ασκείται παράνομη εμπορική δραστηριότητα.   
  1. Επιτάχυνση της αξιοποίησης των πόρων της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου που η υστέρηση στην απορρόφηση είναι δραματική.  Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλουν η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 που σε πολλές περιπτώσεις είναι απογοητευτικές και απαγορευτικές και η απεμπλοκή της ρευστότητας. Επίσης, είναι επιβεβλημένος ο αναπροσανατολισμός των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ώστε να καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες και να διασφαλίζουν κεφάλαια κίνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμη, να συμπεριληφθούν στο ΕΣΠΑ επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εμπορία αγροτικών, κτηνοτροφικών  προϊόντων, καθώς και ιχθυηρών, που σήμερα εξαιρούνται. Τέλος  να επανεξεταστούν οι περιορισμοί του κανόνα de minims προκειμένου να βελτιωθεί η απορρόφηση κονδυλίων. 
  1. Μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στις τουριστικές δραστηριότητες και στην εστίαση, ώστε να καταστεί ανταγωνιστική η τουριστική αγορά.
  1. Δημιουργία δημόσιου τραπεζικού φορέα για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με μετεξέλιξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε τράπεζα ειδικού σκοπού. Με αυτό τον τρόπο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θα είναι υποχρεωμένες να περνούν από τις «δαγκάνες» των εμπορικών τραπεζών, που ενδιαφέρονται περισσότερο για την κατοχύρωση των κερδών τους, παρά για την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής μονάδας.
  1. Εξόφληση και συμψηφισμός των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται σε δεινή, θέση, κυριολεκτικά δίνουν τη μάχη της επιβίωσης- επειδή κάποιος ή κάποιοι φορείς του δημοσίου τους οφείλουν χρήματα για πολλά χρόνια. 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER