ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

29.01.2016

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

Έναρξη ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων

«Έναρξη ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων»
 
       Σας ενημερώνουμε ότι η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., στο πλαίσιο της πολιτικής της για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προχωρά στην εφαρμογή της  ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων.
       Κατ’ αυτό τον τρόπο πέραν της ευκολότερης διαχείρισης των τιμολογίων γίνεται και περιορισμός στην κατανάλωση χαρτιού που έχει θετική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Η ηλεκτρονική διαβίβαση τιμολογίων θα ξεκινήσει πιλοτικά με τις υπηρεσίες του Συμβατικού Λιμένα, και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 4308, ΦΕΚ 251 Α’/14-11-2014), «η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση».
Όσοι λοιπόν από τους πελάτες μας επιθυμούν να λαμβάνουν τα τιμολόγια ηλεκτρονικά, θα πρέπει να μεταβούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.thpa.gr/customers/ και να συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή τους, καθώς και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως πέντε τον αριθμό), στις οποίες επιθυμούν να αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια.
Με την επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων της επιχείρησης, θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα με τον αριθμό καταχώρησής της αίτησης.
Παρακαλούμε για σχετική ενημέρωση των μελών και των πελατών σας, στον όνομα των οποίων εκδίδονται τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προκειμένου να υποβάλλουν τα αιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
 
 
   
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER