ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

16.11.2015

Ανακοινώσεις

Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)

Με την με αριθμό 45/21.11.2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) που αναφέρεται στην υποχρεωτική Επανεκπαίδευση και Επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όλων των κατηγοριών, ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, υποχρεούται να επικαιροποιεί και να διευρύνει τις γνώσεις του και την επαγγελματική του επάρκεια μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων, σύμφωνα με την πράξη και να συγκεντρώνει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ώρες σε διάστημα (5) πέντε ετών, σε τρείς τομείς με ελάχιστο ωρών σεμιναρίου (5) πέντε ανά τομέα, όπως αναφέρεται στην απόφαση.
Σας ενημερώνουμε, ότι η παρακολούθηση των πρώτων δέκα πέντε (15) ωρών, πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2015. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, εάν δοθεί παράταση προσαρμογής, επειδή είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου. Ως εκ τούτου σας εφιστούμε την προσοχή, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης με τη συγκεκριμένη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

NEWSLETTER