ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

12.09.2022

Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΕΕΘ και ΟΒΙ

Σε μια ακόμη κίνηση στήριξης των μελών του και ειδικότερα των νέων επαγγελματιών με νεοφυής επιχειρήσεις, προχώρησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης το οποίο ολοκλήρωσε την διαδικασία υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ώστε να θωρακιστούν σε θέματα κατοχύρωσης εφευρέσεων, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς και για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης.

Για την υπογραφή αυτής της συνεργασίας εργάστηκε η Επιτροπή Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΕΘ, πρόεδρος της οποία είναι ο κ. Άκης Πούλακας.
Στην ολοκλήρωση της υπογραφής την διοίκηση του ΕΕΘ εκπροσώπησε η Α΄ Αντιπρόεδρος κα Χρύσα Γεωργιάδου – Γρανούζη. Όπως δήλωσε η κα Γρανούζη "το επιμελητήριο μας είναι πάντα κοντά στις νεοφυής επιχειρήσεις και μια τέτοια πρωτοβουλία κατοχύρωσης θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αποτελεί προτεραιότητα καθώς δείχνει επιχειρηματικό πολιτισμό, τη στιγμή που κατοχυρώνονται συμφέροντα επαγγελματιών".Ο κ. Πούλακας ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του ΟΒΙ κ. Δημήτρη Χρόνη, τον Γενικό Διευθυντή κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο, καθώς και την υπόλοιπη ομάδα του ΟΒΙ κα Ράνια Ζαχαροπούλου, κα  Βίβιαν Μακρή, κ. Γιώργο Ασημόπουλο.
Ταυτόχρονα ο πρόεδρος της Επιτροπής Νεοφυών Επιχειρήσεων είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη της επιτροπής κ. Γιάννη Τζεβελέκο, κα Φωτεινή Κλιάνη, κ. Κώστα Τσέντο, καθώς συνέβαλαν τα μέγιστα στην επίτευξη του παραπάνω στόχου!

Ο ΟΒΙ, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ιδρυτικό σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 1 του ν. 1733/1987), είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος εθνικός φορέας για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς και για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης.

Ο ΟΒΙ, στο πλαίσιο της διάδοσης της τεχνολογικής πληροφόρησης και ενίσχυσης της εφευρετικής και καινοτόμας δραστηριότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ευρύτερα στη Βόρειο Ελλάδα, καθώς και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τοπικών επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του,  λειτουργεί Περιφερειακή  Βιβλιοθήκη  στην Θεσσαλονίκη.
ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΘ-ΟΒΙ):
α)           άμεση δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος και προϋποθέσεων για την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων γνώσης για όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών (start-ups),
β)            εμπορική αξιοποίηση της εφευρετικής και καινοτόμας δραστηριότητας, τη στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και τη διασύνδεσή του με την οικονομική παραγωγή,
γ)            ανάπτυξη συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και τη συνεισφορά στην προώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης στην περιφέρεια και τις γειτονικές περιοχές.
Περαιτέρω, αναγνωρίζεται ότι η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των Συνεργαζόμενων Φορέων μπορεί να αποφέρει χρήσιμα αποτελέσματα στους ευρύτερους τομείς της αύξησης της αποτελεσματικότητας της προστασίας βιομηχανικών δικαιωμάτων, της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της διάχυσης γνώσης, της επιχειρηματικότητας και προστασίας των αποτελεσμάτων της καινοτομικής δραστηριότητας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
οι Συνεργαζόμενοι Φορείς συμφώνησαν να συνεργασθούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης για την υλοποίηση των κοινών τους στόχων. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται οι εξής δράσεις:
  • Παρουσία του εκπροσώπου της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης του ΟΒΙ στους χώρους του ΕΕΘ μια φορά τον μήνα, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία και η πρόσβαση των μελών του ΕΕΘ στη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες του ΟΒΙ γενικότερα. οι ημέρες και οι ώρες παρουσίας θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης των Συνεργαζόμενων Φορέων.
  • Ενημέρωση των μελών του ΕΕΘ σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή  Βιβλιοθήκη  του ΟΒΙ και την παρουσία του εκπροσώπου της Βιβλιοθήκης στους χώρους του ΕΕΘ.
  • Παροχή ηλεκτρονικού ή/και έντυπου πληροφοριακού υλικού για την ενημέρωση των μελών του ΕΕΘ σχετικά με τον ΟΒΙ και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.
  • Συνεργασία για την προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση προτάσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
  • Επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.
  • Ανάπτυξη κοινών δράσεων, συντονισμός δράσεων και αλληλοενημέρωση.
  • Από κοινού διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων σχετιζόμενων με την καινοτομία και τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
  • Διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

NEWSLETTER