ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

22.12.2014

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 
         
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
            Παρακαλούμε όλες τις κατηγορίες των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών των οποίων η εγγραφή στο ειδικό μητρώο έληξε  στις 31-12-2014 και  πρέπει να  την  ανανεώσουν  από 1-1-2015 μέχρι 31-3-2015 να προσκομίσουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά ανανέωσης:
  • Συμπληρωμένη την αίτηση ανανέωσης
  • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ποινικό σας μητρώο και επίσης ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και σε διαδικασία πτώχευσης ,ότι δεν έχετε τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση καθώς και ότι έχετε συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1,4 και 7 του Π.Δ.190/2006   (αν δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής)
  • Επιστροφή της σχετικής βεβαίωσης και της ταυτότητας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που έχετε λάβει από το ΕΕΘ
  • Εξόφληση συνδρομών
  • Για το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης ισχύουν όσα αναφέρονται παρακάτω:
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας, που δραστηριοποιούνται  στον τομέα της  Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ιδιωτική Ασφάλιση, να προσκομίσουν εμπρόθεσμα υπεύθυνη δήλωση για την  ΑΝΑΝΕΩΣΗ του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για το έτος 2015 με ημερομηνία έναρξης ισχύος σε απόλυτη χρονική συνέχεια του προηγούμενου που έληξε,  σύμφωνα με το νόμο.Επισημαίνουμε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με ξεχωριστά όρια κάλυψης για κάθε κατηγορία.
Όσοι διαμεσολαβούντες έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια με ημερομηνία έναρξης από 02-12-2013 και μετά δεν έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν αντίγραφα του συμβολαίου σύμφωνα με την ΚΥΑ / ΔΙΑΔΠ Φ.Α.2.1/32230/ΦΕΚ 3059/02-12-2013 Τ.Β΄ αλλά υποχρεούνται να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία του συμβολαίου που θα κατατίθεται στην υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο.(Αν δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής).

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο http://eeth.gr/articles/41/aitiseis---dikaiologitika-eggrafis.html.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
      
1
2
3
4
5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΕΘ ΣΤΗΝ 84η ΔΕΘ

6
7
8
9
10
11
12
13

Εκδήλωση του Σωματείου Κρεοπωλών στην 84η ΔΕΘ Κυριακή 15/09/2019

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5η SEREXPO 2019

Το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Σερρών, ανοίγει τις πύλες της 5ης SEREXPO 2019, του κορυφαίου Επιχειρηματικού Θεσμού του Ν. Σερρών (25-29.09.2019)
26

5η SEREXPO 2019

Το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Σερρών, ανοίγει τις πύλες της 5ης SEREXPO 2019, του κορυφαίου Επιχειρηματικού Θεσμού του Ν. Σερρών (25-29.09.2019)
27

5η SEREXPO 2019

Το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Σερρών, ανοίγει τις πύλες της 5ης SEREXPO 2019, του κορυφαίου Επιχειρηματικού Θεσμού του Ν. Σερρών (25-29.09.2019)
28

5η SEREXPO 2019

Το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Σερρών, ανοίγει τις πύλες της 5ης SEREXPO 2019, του κορυφαίου Επιχειρηματικού Θεσμού του Ν. Σερρών (25-29.09.2019)
29

5η SEREXPO 2019

Το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Σερρών, ανοίγει τις πύλες της 5ης SEREXPO 2019, του κορυφαίου Επιχειρηματικού Θεσμού του Ν. Σερρών (25-29.09.2019)
30
      

NEWSLETTER