ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δελτία τύπου ΕΕΘ

16.12.2014

Δελτία τύπου ΕΕΘ

Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης της Πολυτροπικότητας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2014
 
 
Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου
Ανάπτυξης της Πολυτροπικότητας
 
 
 
Την ίδρυση του «Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης της Πολυτροπικότητας - Ε.Κ.Α.Π.», του πρώτου οργανωμένου Κέντρου στην Ελλάδα για την προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών (multimodal transport), που βρίσκεται στο κτίριο του ΕΕΘ (Αριστοτέλους 27), ανακοίνωσαν σήμερα οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου «ADB Multiplatform» στην Ελλάδα, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος έργου Αριστοτέλης Νανιόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Γεώργιος Ηλιάδης και μέλος της επιτροπής καθοδήγησης του έργου και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αναφέρθηκαν στο ρόλο και τους στόχους του Κέντρου, η επίσημη παρουσίαση του οποίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 7 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο «Μακεδονία Παλάς».    
 
Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι φορείς υλοποίησης του ADB το Ε.Κ.Α.Π. θα παρέχει το παρακάτω φάσμα υπηρεσιών:
• Πληροφορίες για τις Συνδυασμένες μεταφορές
• Προώθηση του κλάδου
• Εκπαίδευση και έκδοση όλων των σχετικών πιστοποιητκών
• Ερευνητικές δραστηριότητες
• Διευκόλυνση των πολυτροπικών μεταφορών
• Διαμόρφωση πολιτικής και στρατηγικής για τον κλάδο
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
• Όποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, προς όφελος της κοινωνίας, των ελληνικών φορεών μεταφορών και  του κλάδου των logistics.
Το Ε.Κ.Α.Π. θα αναλαμβάνει, σε εθνικό επίπεδο, την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και θα παρέχει μια σειρά από καινοτόμες και ποιοτικές υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με το  περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής καθώς και των σχετικών φορέων που λειτουργούν σε αυτήν, ενώ θα βοηθάει στην ανάπτυξη των πολυτροπικών μεταφορών με στόχο να οδηγήσει σε αύξηση του μεριδίου τους  στην Ελλάδα.
 
Κύριοι στόχοι του Ε.Κ.Α.Π. είναι:
• Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη του κλάδου.
• Η διάδοση των πολυτροπικών  μεταφορών, την ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών, και την ενημέρωση για τις νέες  εξελίξεις σε ένα στοχευμένο ακροατήριο.
• Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στο θέμα των συνδυασμένων μεταφορών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς ενώ παράλληλα να προάγεται η γνώση για την βελτίωση των μεταφορών και των logistics στην κατεύθυνση αυτή.
• Η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα
• Η ενσωμάτωση των νέων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων των μεταφορών, σύμφωνα με το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο στην χώρα μας.
• Η συνεχής βελτίωση των γνώσεων για τις πολυτροπικές μεταφορές και η δημιουργία  βάσης δεδομένων.
Επίσης το Ε.Κ.Α.Π. θα επιδιώκει:
• Τη συμμετοχή του σε Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή Εθνικούς Πόρους και έχουν σκοπό την έρευνα και  την ανάπτυξη στο πλαίσιο της εδαφικής συνεργασίας
• Τη  χάραξη και την ανάπτυξη στρατηγικών  με εισηγήσεις του προς τους   φορείς που εφαρμόζουν την πολιτική στη χώρα.
• Την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των φορέων των πολυτροπικών μεταφορών με  ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ
• Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους οργανισμούς που προωθούν τις  συνδυασμένες μεταφορές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και συμμετέχουν ενεργά σε διακρατικά δίκτυα που ασχολούνται με τον κλάδο.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER