ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

05.03.2020

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλοΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Ενέργειες Δημοσιότητας και Προώθησης, Ενέργειες Συντονισμού και
Οργάνωσης, Ενέργειες Υποστήριξης των Τεστ Χρηστικότητας /
Προσβασιμότητας και Υποστήριξη στην Ανάλυση της Αγοράς και στις
Αναφορές Ενημέρωσης και Δημοσιότητας (IPR) σχετικές με την
εκμετάλλευση της πλατφόρμας, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο
«Κοινές υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών που συνδέουν τις
δραστηριότητες του φορτωτή και του μεταφορέα» του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-B «Balcan – Mediterranean 2014-2020»
(CPV) : 79410000-1, 72212771-4, 72254100-1, 79341000-6
Διάρκεια του Έργου: 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός: Σαράντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και
είκοσι εννέα λεπτά (40.967,29€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς
πόρους.
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

O Πρόεδρος κος. Μιχάλης Ζορπίδης και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:

«Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών»
Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER