ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

20.12.2019

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Θέμα :  Ανακοίνωση Διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και του περιβάλλοντος»
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και του περιβάλλοντος», συνολικού προϋπολογισμού 199.500 ευρώ.
Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, βάσει των οριζόμενων στα άρθρα 46 και 47 του ν.4412/2016 και των ειδικότερων όρων που τίθενται στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και της Αναθέτουσας Αρχής www.eeth.gr .
            Παρακαλείσθε για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
 
 
 
 
 
                                             Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
                                                                        Θεσσαλονίκης
 
                                                                   Μιχάλης Ζορπίδης
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

O Πρόεδρος κος. Μιχάλης Ζορπίδης και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:

«Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών»
Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER