ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

27.11.2019

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

Πρόσκληση για συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με φορείς καινοτομίας και επιμελητήρια για την ενημέρωση ερευνητών και επιχειρήσεων σχετικά με την πρόσκληση για χρηματοδότηση Κουπονιών Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Σκοπός της πρόσκλησης αυτής είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης από φορείς καινοτομίας καθώς και η υποστήριξη των φορέων Έρευνας και Καινοτομίας που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης .

Οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι:
• Η μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές. Ως καινοτόμα θεωρούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή τρόπους χρήσης
• Η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων
• Η επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
• Η ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
• Η προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα που ακολουθούν
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER