ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

12.09.2014

Ανακοινώσεις

Ευνοϊκότεροι όροι για το επίδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίεςΕυνοϊκότεροι όροι για το επίδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες


Ποιοι οι δικαιούχοι, όλα τα δικαιολογητικά

Ευνοϊκότερους όρους για την καταβολή επιδόματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους προβλέπει η νέα τροποποιητική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Αν και η ρύθμιση αφήνει εκτός τη συντριπτική πλειονότητα των ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών, στον ΟΑΕΕ εκτιμούν ότι μπορούν να λάβουν το επίδομα τουλάχιστον 120.000 πρώην ασφαλισμένοι του με οφειλές έως 5.000 ευρώ.
Το επίδομα θα φθάνει τα 360 ευρώ και θα χορηγείται από τον ΟΑΕΔ για διάστημα από 3 έως 9 μήνες, αρκεί να μην υπάρχουν οφειλές ή να έχει γίνει ρύθμιση.
Τίποτα δεν αλλάζει στην τελική υπουργική απόφαση αναφορικά με το εισοδηματικό κριτήριο, που παραμένει στις 20.000 ευρώ ατομικό και 30.000 ευρώ καθαρό οικογενειακό, στη διετία που διέκοψαν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ.


Πώς θα καταβάλλεται
 Για χρόνο ασφάλισης 3-4 ετών, θα καταβάλλεται για 3 μήνες
 Για χρόνο ασφάλισης 5-6 ετών, θα καταβάλλεται για 4 μήνες
 Για χρόνο ασφάλισης 7-8 ετών, θα καταβάλλεται για 5 μήνες
 Για χρόνο ασφάλισης 9-10 ετών, θα καταβάλλεται για 6 μήνες
 Για χρόνο ασφάλισης 11-12 ετών, θα καταβάλλεται για 7 μήνες
 Για χρόνο ασφάλισης 13-14 ετών, θα καταβάλλεται για 8 μήνες
 Για χρόνο ασφάλισης 15 ετών και άνω, θα καταβάλλεται για 9 μήνες.
Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης ή συνταξιοδότησης ή απώλειας της ρύθμισης των οφειλών . Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί ενώ ίσχυε κάποιο εκ των ανωτέρω, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Δικαιολογητικά
Ο δικαιούχος θα πρέπει να καταθέσει βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία να πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή ότι έχει κάνει ρύθμιση των οφειλών του.
Χρειάζεται επίσης υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν έχει απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται, δεν λαμβάνει σύνταξη και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση σε σύζυγο ή πρόσωπο α και β βαθμού συγγένειας.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Νοέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1ο Ελληνο - Σερβικό Forum Τουρισμού - 09 Νοεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της Έκθεσης Philoxenia

Το 1ο Ελληνο – Σερβικό Forum Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 09 Νοεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" στο πλαίσιο της Έκθεσης Philoxenia με διοργανωτές το Ελληνο - Σερβικό Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Β. Ελλάδος και το Επιμελητήριο Ελλάδας - Σερβίας με την υποστήριξη της Δ.Ε.Θ. Helexpo.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η 3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο Grand Hotel Palace, στην Θεσσαλονίκη.

Η 3η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας θα κυμανθεί γύρω από τον ρόλο των γυναικών στην βιομηχανία της Τεχνολογίας και τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Μέσω της εκδήλωσης, στοχεύουμε στη δημιουργία, τη διατήρηση και τη διαχείριση ενός παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματιών και επενδυτών, προκειμένου να λειτουργούν και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο.
27

3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η 3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο Grand Hotel Palace, στην Θεσσαλονίκη.

Η 3η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας θα κυμανθεί γύρω από τον ρόλο των γυναικών στην βιομηχανία της Τεχνολογίας και τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Μέσω της εκδήλωσης, στοχεύουμε στη δημιουργία, τη διατήρηση και τη διαχείριση ενός παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματιών και επενδυτών, προκειμένου να λειτουργούν και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο.
28

3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η 3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο Grand Hotel Palace, στην Θεσσαλονίκη.

Η 3η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας θα κυμανθεί γύρω από τον ρόλο των γυναικών στην βιομηχανία της Τεχνολογίας και τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Μέσω της εκδήλωσης, στοχεύουμε στη δημιουργία, τη διατήρηση και τη διαχείριση ενός παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματιών και επενδυτών, προκειμένου να λειτουργούν και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο.
29

3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η 3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο Grand Hotel Palace, στην Θεσσαλονίκη.

Η 3η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας θα κυμανθεί γύρω από τον ρόλο των γυναικών στην βιομηχανία της Τεχνολογίας και τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Μέσω της εκδήλωσης, στοχεύουμε στη δημιουργία, τη διατήρηση και τη διαχείριση ενός παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματιών και επενδυτών, προκειμένου να λειτουργούν και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο.
30

3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η 3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο Grand Hotel Palace, στην Θεσσαλονίκη.

Η 3η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας θα κυμανθεί γύρω από τον ρόλο των γυναικών στην βιομηχανία της Τεχνολογίας και τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Μέσω της εκδήλωσης, στοχεύουμε στη δημιουργία, τη διατήρηση και τη διαχείριση ενός παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματιών και επενδυτών, προκειμένου να λειτουργούν και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο.
  

NEWSLETTER