ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.09.2019

Newsletter

Αθέμιτες πρακτικές καταγγέλλουν οι Ασφαλιστές του ΕΕΘ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, μέσω της επιτροπής ασφαλιστικών και τραπεζικών θεμάτων, παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις πρακτικές που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα η ασφαλιστική εταιρεία ΝΝ Hellas απέναντι στο αποκλειστικό δίκτυο συνεργατών της, μη εφαρμόζοντας στις νέες συμβάσεις της, όσα ορίζει ο νέος νόμος 4583/18 σχετικά με την υποχρέωση καταβολής προμηθειών για τρία (3) έτη μετά από ενδεχόμενη διακοπή συνεργασίας με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή – συνεργάτη της.

Η νέα νομοθεσία δεν επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες παρερμηνείες και παρεκκλίσεις, οι οποίες στερούν από τον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή το δικαίωμα αμοιβής για το χαρτοφυλάκιό του που παραμένει σε ισχύ στην ασφαλιστική εταιρεία, σε περίπτωση διακοπής της μεταξύ τους συνεργασίας,.

Οι οριακές ερμηνείες του νόμου, η καταχρηστική επίδειξη ισχύος και οι μονομερείς ενέργειες σε βάρος των συναδέλφων μας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που διατηρούν σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με την NN Hellas, δημιουργούν ερωτηματικά στο σύνολο του επαγγελματικού κλάδου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Σημαντικό είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε πρόκληση ανασφάλειας του καταναλωτικού κοινού, εξαιτίας  αθέμιτων πρακτικών απέναντι σε ασφαλισμένους – πελάτες,   σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των δύο μερών (ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου), ιδιαίτερα στην περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε ζημιά.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο πλευρό των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και θα υποστηρίξει τα δίκαια δικαιώματα τους με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει την παρέμβαση του μόνο σε επίπεδο συστάσεων προς την εν λόγω εταιρεία (και σε οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρεία μελλοντικά προσπαθήσει να εφαρμόσει αντίστοιχες πρακτικές), αλλά θα εξαντλήσει όλες τις θεσμικές του δυνατότητες, καταγγέλλοντας την καταχρηστική συμπεριφορά της ασφαλιστικής εταιρείας NN Hellas στα αρμόδια όργανα της πολιτείας, στις εποπτικές αρχές και στη δικαιοσύνη.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER