ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

24.01.2019

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων


Περίληψη Έργου

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περί ενίσχυσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σκοπός της πράξης είναι 700 ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και mentoring, η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, η προώθηση ωφελούμενων σε θέσεις απασχόλησης, καθώς και η ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο σύνολο των 7 Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 390 ώρες (κατά μέσο όρο 120 ώρες θεωρία και κατά μέσο όρο 270 ώρες πρακτική άσκηση).

Στόχοι Έργου

Αντικείμενο της πράξης είναι, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, με στόχο την απόκτηση πρόσθετων γενικών και ειδικών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα:

  • ενισχύσουν αφενός τις δυνατότητες απασχόλησης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση) είναι κάτω του ορίου της φτώχειας και ειδικότερα την προώθησή, πρόσβαση και επανένταξη τους στην απασχόληση και την αγορά εργασίας, τόσο μέσω δράσεων διασύνδεσής τους με επιχειρήσεις, όσο και μέσω δράσεων προετοιμασίας για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • ενισχύσουν αφετέρου, τη διαδικασία κοινωνικής ένταξης και επανένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://062.ep.uhc.gr/

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούνιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER