ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

24.01.2019

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόνταΠερίληψη έργου

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περί ενίσχυσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η πράξη περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 570 μακροχρόνια ανέργων ώστε να αποκτήσουν  πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο σύνολο των 7 Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 520 ώρες (κατά μ.ο 170 ώρες θεωρία και κατά μ.ο 350 ώρες πρακτική άσκηση).

Στόχοι έργου

Αντικείμενο πράξης είναι, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, με στόχο την συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελουμένων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων, καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων που είναι οι μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://061.ep.uhc.gr/
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER