ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.12.2018

Newsletter

Πρωταθλήτρια στους φόρους παραμένει η Ελλάδα!

«Πρωιαθλήιρια» αναδείχθηκε η Ελλάδα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά την περίοδο 2007-2017 !

Όπως γράφει σήμερα στο πρώτο της θέμα τη "Ναυτεμπορική", «βουλίαξε» στους φόρους η Ελλάδα τη δεκαετία 2007-2017, με αποτέλεσμα τη μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων -γεγονός που οδήγησε στην «ελεύθερη πτώση» της κατανάλωσης, των τζίρων και των κερδών των επιχειρήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητά τους και τις θέσεις εργασίας-, ενώ ταυτόχρονα η υπερβολική φορολόγηση «καλλιέργησε» ένα αφιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον.

Τα στοιχεία της Έκθεσης του ΟΟΣΑ που δημοσιοποιήθηκε χθες πιστοποιούν, για μια ακόμη φορά, ότι οι φορολογούμενοι θυσιάστηκαν στον «βωμό» των μνημονίων, αφού η χώρα μας αναδεικνύεται για την εν λόγω περίοδο πρωταθλήτρια στην αύξηση των φόρων, μπροστά και από το δεύτερο Μεξικό.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις στην εσωτερική αγορά αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο απ’ ό,τι στις άλλες χώρες-μέλη του οργανισμού, αφού στη διάρκεια της δεκαετίας 2007-2017 οι φόροι αυξήθηκαν κατά 8,2 μονάδες του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα από 31,2% το 2007 και 38,8% το 2016 να φτάσουν στο 39,4% του ΑΕΠ το 2017

Παράλληλα, πάντως, ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε από το 33,6% του 2007 στο 34,2% το 2017.

Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν το 2017 στο 34,2% του ΑΕΠ από 34% το 2016, φθάνοντας στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο, ενώ συνολικά σε 19 από τις 34 χώρες του Οργανισμού αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα ως προς το ΑΕΠ, ενώ στις υπόλοιπες 15 χώρες μειώθηκαν,
Στην κατάταξη του 2017, όσον αφορά την αναλογία φόρων προς ΑΕΠ, πρώτη βρίσκεται η Γαλλία, με 46,2%, ενώ ακολουθούν η Δανία με 46%, το Βέλγιο με 44,6%, η Σουηδία με 44% και η Φινλανδία με 43,3%.

Εκρηξη των φόρων μέσα σε μία δεκαετία
Πρώτη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα στην αύξηση των βαρών την περίοδο 2007-2017

« Βουλίαξε» στους φόρους η Ελλάδα τη δεκαετία 2007-2017, με αποτέλεσμα τη μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων που οδήγησε στην «ελεύθερη πτώση» της κατανάλωσης, των τζίρων και κερδών των επιχειρήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητά τους και τις θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα υπερβολική φορολόγηση «καλλιέργησε» ένα αφιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον
Τα στοιχεία της Έκθεσης του ΟΟΣΑ που δημοσιοποιήθηκε χθες πιστοποιούν, για μια ακόμη φορά, ότι οι φορολογούμενοι θυσιάστηκαν στο«βωμό» των μνημονίων, αφού η χώρα μας αναδεικνύεται για την εν λόγω περίοδο πρωταθλήτρια στην αύξηση των φόρων, μπροστά και από το δεύτερο Μεξικό
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις στην εσωτερική αγορά αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο από ό,τι στις άλλες χώρες-μέλη του οργανισμού, αφού στη διάρκεια της δεκαετίας 2007-2017 οι φόροι αυξήθηκαν κατά 8,2 μονάδες του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα από 31,2% το 2007 και 38,8% το 2016 να φτάσουν στο 39,4% του ΑΕΠ το 2017. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε από το 33,6% του 2007 στο 34,2% το 2017
Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι πρώτη στην κατάταξη Μόνο βάρη Στους μεγάλους χαμένους, σύμφωνα με την' Εκθεση του ΟΟΣΑ την πρώτη θέση κατέχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, αφού την ανωτέρω δεκαετία οι φόροι στην περιουσία εξαπλασιάστηκαν
Ειδικότερα, από το 0,2% του ΑΕΠ (600 εκατ. ευρώ), που ήταν το 2010, εκτινάχθηκαν το 2017 στο 2,1% φθάνοντας στα 3,7 δισ
ευ ρώ, με αποτέλεσμα σήμερα οι φόροι επί ακινήτων να αντιστοιχούν στο 8 % των συνολικών φόρων, έναντι 6% στον ΟΟΣΑ Δεν είναι φυσικά μόνο οι φόροι στην περιουσία που χτυπούν κόκκινο, αλλά και οι έμμεσοι φόροι που πλήττουν όλους τους φορολογούμενους, αλλά πρωτίστως τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού
Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι πρωτιά κερδίζει στη χώρα μας και η συμμετοχή των έμμεσων φόρων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, αφού οι φόροι σε αγαθά κι υπηρεσίες έφτασαν στο 15,4% του ΑΕΠ ή στο 39,1% του συνόλου των φόρων. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ΦΠΑ στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 21%, έναντι 20% του ΟΟΣΑ, και οι άλλοι φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες φτάνουντο 19% έναντι 13% στον ΟΟΣΑ
Μόνο η Πορτογαλία ξεπερνά την Ελλάδα με έμμεσους φόρους στο 39,8% των συνολικών φορολογικών εσόδων, ενώ μία σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ δείχνει ότι η Ελλάδα έχει αναλογικά υψηλότερα έσοδα από τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών και από την περιουσία, με δεδομένο ότι αντιστοιχούν στο 11,1% και 1,9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, στονμέσο όρο του ΟΟΣΑ
Από την άλλη πλευρά έχει αναλογικά χαμηλότερα έσοδα από τη φορολογία εισοδημάτων και κερδών, που είναι στο 1,4% του ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ
Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι οι φόροι επί εισοδημάτων και κερδών αντιστοιχούσαν το 2017 στο 9% του ΑΕΠ και αποτελούσαντο 22,8% του συνόλου των κρατικών εσόδων
Αναλυτικότερα, οι φόροι εισοδήματος αντιστοιχούν στο 15% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα, έναντι 24% στον ΟΟΣΑ, ενώ οι φόροι στα εταιρικά κέρδη είναι 6% έναν π του μέσου όρου 9%. Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν το 2017 στο 34,2% του ΑΕΠ 

Αρνητική πορεία
Η ιστορία της πορείας των φορολογικών εσόδων στη χώρας μας, τα τελευταία 53 χρόνια, με βάση την ίδια Έκθεση του ΟΟΣΑ, κάθε άλλο παρά θετική μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού:
■             Το 1965 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν στο 17,1% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 24,9% στον ΟΟΣΑ για το 2017,
■             Το 1995 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν στο 25,2% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 31,9% στον ΟΟΣΑ
■             Το 2000 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν στο 31,2% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 31,9% στον ΟΟΣΑ
■             Το 2010 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν στο 32% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 32,3% στον ΟΟΣΑ
■             Το 2012 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν στο 35,5% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 33,1% στον ΟΟΣΑ
■             Το 2014 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν στο 35,7% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 33,5% στον ΟΟΣΑ
■             Το 2017 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν στο 39,4% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 34,2% στον ΟΟΣΑ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

NEWSLETTER