ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.11.2018

Newsletter

Αντιρρήσεις του ΕΕΘ για το νέο κανονισμό της ΕΥΑΘ

Τις έντονες αντιρρήσεις του για το νέο κανονισμό της ΕΥΑΘ, που επιβάλει νέες επιβαρύνσεις και ευθύνες σε καταστηματάρχες εκφράζει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης!
Όπως εκτιμά, μέσα από το νέο κανονισμό διαχείρισης αποβλήτων, που ήδη ισχύει, η ΕΥΑΘ "φορτώνει" στους επαγγελματίες, κυρίως του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ευθύνες και αρμοδιότητες που είναι κυρίως δικές της και τις ασκεί καθώς γι΄αυτό εκδίδει τα τιμολόγια της!
Το ΕΕΘ εξέφρασε τις αντιρρήσεις της αυτές σε σύσκεψη που συγκάλεσε για το θέμα η υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο Α' Αντιπρόεδρος του, Γιώργος Ηλιάδης, ανέλυσε τις θέσεις του και διαμαρτυρήθηκε καθώς του νέου κανονισμού δεν προηγήθηκε καμία κοινωνική διαβούλευση! Συμφώνησε δε με την πρόταση που διατυπώθηκε στη σύσκεψη για προσωρινή αναστολή εφαρμογής του νέου κανονισμού, μέχρις ότου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διατυπώσουν τις θέσεις τους.
Σε επιστολή του προς τους φορείς το ΕΕΘ σημειώνει τα εξής:

ΘΕΜΑ : "Σχόλια-παρατηρήσεις επί του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας   του δικτύου αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε."
 
Αξιότιμοι
κυρία Υπουργέ,
κύριε Περιφερειάρχη,
κύριε Αντιπεριφερειάρχη
 
 Σε συνέχεια της από 01.11.2018 σύσκεψης που προκαλέσατε προς διερεύνηση της αντίδρασης των επαγγελματιών προς τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  (ΚΥΑ 1836/21-05-2018) σας παραθέτουμε σχετικά σχόλια και παρατηρήσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια ενός γόνιμου διαλόγου που θα συμβάλει στην άρση αδικιών και στρεβλώσεων από την εφαρμογή του σχετικού «κανονισμού», πάντα όμως διαφυλάσσοντας την προστασία του περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος.
Ο Ειδικός Κανονισμός ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα μέλη μας καθώς περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται σε κάθε είδους επαγγελματική δραστηριότητα που η εγκατάστασή της είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ.
Εν πρώτοις επισημαίνεται  ότι κατά την διαμόρφωση του Ειδικού Κανονισμού δεν κλήθηκε σε καμιά διαβούλευση τόσο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης όσο και τα άλλα δύο Επιμελητήρια, που εξ ορισμού αποτελούν σύμβουλο της Πολιτείας και εκφράζουν την άποψη των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων και βιομηχάνων,  ούτε και κανείς άλλος από τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της Θεσσαλονίκης τα μέλη των οποίων εξυπηρετούνται από το δίκτυο αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Σε περίπτωση που συμμετείχαμε σε σχετική διαβούλευση θα υπήρχε η δυνατότητα να αποφευχθεί η παρούσα διαδικασία της κατάθεσης προτάσεων εκ των υστέρων και ενώ έχει εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ και ο  «κανονισμός» είναι σε εφαρμογή επηρεάζοντας τη λειτουργία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών μας.
  Ο Ειδικός Κανονισμός κατατάσσει τις δραστηριότητες σε 4 Κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη το μεγεθός τους και την ποσότητα των υγρών αποβλήτων που προκύπτει από την λειτουργία τους και οδηγείται στο αποχετευτικό δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ.
Στην Κατηγορία Α περιλαμβάνονται δραστηριότητες από τις οποίες, κατά την παραγωγική διαδικασία τους, δεν προκύπτουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα παρά μόνο αστικά λύματα. Αυτές οι δραστηριότητες υποχρεούνται πλέον να λαμβάνουν Άδεια διάθεσης, μετά από την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Ε.Υ.Α.Θ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να απαλειφθεί η συγκεκριμένη Κατηγορία από τον Ειδικό Κανονισμό, δεδομένου ότι αφορά δραστηριότητες (αποθήκες, εμπορικά καταστήματα, κτλ.) οι οποίες δεν παράγουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα και δεν επιβαρύνουν την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης και είναι αντίστοιχες των οικιακών συνδέσεων. Θεωρούμε αδιανόητο να απαιτείται η έκδοση Άδειας διάθεσης για τέτοιας φύσεως δραστηριότητες.
Στην κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων στον Ειδικό Κανονισμό περιλαμβάνονται και δραστηριότητες οι οποίες απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, με βάση την κείμενη Νομοθεσία. Συγκεκριμένα τα επαγγελματικά εργαστήρια (αρτοποιεία, εργαστήρια παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, κτλ.) δεν έχουν την υποχρέωση έκδοσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων κατά το στάδιο της αδειοδότησής τους και κατά συνέπεια θεωρούνται ως δραστηριότητες οι οποίες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον από την λειτουργία τους. Παρά το γεγονός αυτό, με τον Ειδικό Κανονισμό υποχρεώνονται να υποβάλλουν μελέτες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην Ε.Υ.Α.Θ., προκειμένου να τους χορηγηθεί Άδεια διάθεσης για την διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων τους στο αποχετευτικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι επιβάλλεται η απαλοιφή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από τον Ειδικό Κανονισμό, δεδομένου ότι από την λειτουργία τους δεν προκαλούνται επιπτώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να εκδίδουν Άδεια διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες αν και απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, υπόκεινται στις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού και  υποχρεούνται να τοποθετήσουν λιποσυλλέκτες και να εκδώσουν Άδεια διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Οι επιχειρήσεις εστίασης δεν επιβαρύνουν το δίκτυο με μεγαλύτερες ποσότητες λιπών από τις οικίες. Σε σημεία όπου υπάρχει συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων εστίασης και λογικά παρατηρείται υψηλή ποσότητα λιπών στο δίκτυο θα ήταν καλό , στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος και προς κοινό όφελος, η ΕΥΑΘ να δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή όπως αρμόζει σε ένα κοινωφελή οργανισμό.
 Για δραστηριότητες μικρού μεγέθους που δεν απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα μπορούσαν να καθορισθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (π.χ. λιποσυλλέκτες συγκεκριμένων διαστάσεων ανάλογα με την ημερήσια παροχή των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων) προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης της Άδειας διάθεσης. Θεωρούμε ότι επιβάλλεται η τροποποίηση των διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των απαιτούμενων μελετών και να απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης της Άδειας διάθεσης.
Στα Παραρτήματα του Ειδικού Κανονισμού παρέχονται στοιχεία σχετικά με τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές των φυσικοχημικών και οικοτοξικών παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, πριν από την είσοδό τους στο δίκτυο αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται επιτακτική η ανάγκη επανεξέτασης και αναμόρφωσης των συγκεκριμένων παραμέτρων (αύξησης των τιμών τους), δεδομένου ότι είναι πρακτικά αδύνατο να συμμορφωθούν με αυτές οι επιχειρήσεις που λειτουργούν κυρίως εντός του πολεοδομικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Λόγω του μεγέθους των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και της έλλειψης χώρου στις εγκαταστάσεις τους, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση συστημάτων επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (π.χ. λιποσυλλέκτες) μεγάλης χωρητικότητας και κατά συνέπεια παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές των παραμέτρων που καθορίζονται από τον Ειδικό Κανονισμό. Δεδομένου ότι η έλλειψη δυνατότητας έκδοσης Άδειας διάθεσης δύναται να προκαλέσει ακόμα και ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας της δραστηριότητας, θεωρούμε ότι αποτελεί τεράστιας σημασίας θέμα η τροποποίηση του Ειδικού Κανονισμού ως προς την επανεξέταση και ελαστικοποίηση των παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.   
 Τέλος θεωρούμε ότι δύναται να επαναπροσδιοριστεί η ελάχιστη συχνότητα ελέγχου της ποιότητας απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων από τις παραγωγικές δραστηριότητες, κατά την διάρκεια ισχύος της Άδειας διάθεσης. Δεδομένου του υψηλού κόστους των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων, επιβάλλεται η τροποποίηση του Πίνακα στο Παράρτημα VII και η μείωση της συχνότητας των απαιτούμενων δειγματοληψιών.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΑΘ θα πρέπει να αναλάβει την δημιουργία σχετικών υποδομών σε επίκαιρα σημεία, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία του περιβάλλοντος από πιθανές αστοχίες των συνδεδεμένων επιχειρήσεων αλλά και κατοικιών, καθώς και την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα.
Τέλος για την εφαρμογή Ειδικού Κανονισμού θα πρέπει να προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις. Δεν νοείται να μην περιλαμβάνονται διατάξεις που να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του Ειδικού Κανονισμού σε υφιστάμενες δραστηριότητες. Δεδομένου ότι περιγράφονται διαδικασίες χορήγησης Άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων για δραστηριότητες οι οποίες δεν είχαν αυτή την υποχρέωση και ότι μεταβάλλεται η χρονική ισχύς των Αδειών, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη να υπάρχει μεταβατική περίοδος εφαρμογής του Ειδικού Κανονισμού και να προστεθούν σαφείς διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών σε υφιστάμενες δραστηριότητες.
 
Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι  αναγνωρίζουμε πλήρως την αναγκαιότητα Έγκρισης Ειδικού Κανονισμού σχετικά με την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ., αλλά πιστεύουμε ότι επιδέχεται αρκετές και σημαντικές τροποποιήσεις, προκειμένου να συμμορφωθεί με την κείμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι προτάσεις όλων των Επιμελητηρίων και των παραγωγικών φορέων και μετά την αξιολόγησή τους από την αρμόδια επιτροπή να πραγματοποιηθεί νέα ευρεία συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι τροποποιήσεις και να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση του νέου Κανονισμού. 
 
                                                                                             
 Με εκτίμηση,
 
        Γεώργιος Ηλιάδης
Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΕΘ
                                                                                                                           
              
                                                                  
 
      
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 
  1. Ιωάννης Κρεστενίτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  2. Αναστάσιος Καπνοπώλης, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
  3. Ιωάννης Μασούτης, Πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
  4. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Β.Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
  5. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER