ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

18.07.2018

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, με τίτλο: «GDPR Compliance - και Εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης»

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία,
για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, με τίτλο:
 
«GDPR Compliance - και Εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης»
CPV : 98300000-6                                              
 
Αναθέτουσα Αρχή :
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Διάρκεια του Έργου:
Από την ημερομηνία της ανάθεσης  έξι (6) μήνες.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
10.000€ (μη συμπ/νου του ΦΠΑ )
Παραλαβή Διακήρυξης:
Σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Ε.Ε.Θ., ή σε έντυπη μορφή από την έδρα του Επιμελητηρίου, Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη
Υποβολή προσφορών:
Μέχρι τις 20/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00,  στη διεύθυνση: Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη , Τ.Κ. 546 24, 2ος  όροφος
Διαδικασία επιλογής του αναδόχου:
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Οκτώβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER