ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.03.2018

Newsletter

Το ΕΕΘ στο πλευρό των φορέων για το Λιμάνι!

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενώνει την φωνή του με αυτή των άλλων φορέων της Θεσσαλονίκης και καλεί όλους τους αρμοδίους να σπεύσουν ώστε να αντιμετωπίσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τα λειτουργικά προβλήματα στο Λιμάνι της πόλης, που έχουν οξυνθεί, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσθεώρητα εμπόδια στη διακίνηση φορτίων αλλά και στις εξαγωγές των προϊόντων από επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας!
Ο Α' Αντιπρόεδρος του ΕΕΘ Γιώργος Ηλιάδης εκπροσώπησε το Επιμελητήριο μας σε σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας.
Ο κ. Ηλιάδης εξέθεσε τις απόψεις του ΕΕΘ και κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν σύντομα στις δέουσες ενέργειες.


Η σύσκεψη των εμπλεκομένων με το λιμάνι φορέων της Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 09.03.18 στα γραφεία του ΣΕΒΕ στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η εκ νέου αξιολόγηση της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί ιδιαίτερα ως προς τη διακίνηση φορτίων προς εξαγωγή έξι μήνες μετά την προσωρινή κατάργηση της γ’ βάρδιας στην Πύλη 16 του λιμανιού Θεσσαλονίκης, λόγω της συνεχιζόμενης απεργιακής κινητοποίησης των τελωνειακών υπαλλήλων.

Στη συνάντηση καταγράφηκε η συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης - που λειτουργεί υπό το καθεστώς Ελεύθερης Ζώνης - λόγω της μη λειτουργίας της γ’ βάρδιας στην πύλη 16, η οποία επιτείνει τη διαχρονική αδυναμία του λιμανιού να δημιουργήσει χώρο προσωρινής εναπόθεσης εμπορευματοκιβωτίων – πρόσφατα μόνο υπήρξε μια μερική αναδιοργάνωση του τρόπου εργασίας από την ΟΛΘ για να εκτονωθεί σε μικρό όμως βαθμό η κατάσταση - αλλά και τις λοιπές αδυναμίες ως προς τις υποδομές και τον εξοπλισμό. Τονίζεται ότι το λιμάνι Θεσσαλονίκης αποτελεί πύλη εισόδου-εξόδου και λιμάνι διαμετακόμισης και όχι λιμάνι μεταφόρτωσης-transhipment, ενώ σημαντική μέσω αυτού είναι και η διακίνηση συμβατικού φορτίου παραγωγικών/μεταποιητικών επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες, πολλές από τις οποίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Τονίστηκε με έμφαση ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι, λόγω της έλλειψης χώρου προσωρινής εναπόθεσης εντός λιμένα, ακολουθείται διαχρονικά μία ιδιαίτερη διαδικασία για τα προς εξαγωγή φορτία που στηρίζεται στον, μετά από έγκριση της τελωνειακής αρχής, κατ’ εξαίρεση τελωνισμό των εμπορευμάτων σε χώρους υποδοχής-dry depots των μεταφορικών εταιριών, που βρίσκονται πέριξ του λιμένα και είναι κωδικοποιημένοι από την τελωνειακή αρχή, αναφερόμενοι και στη σχετική εφαρμογή του ICISnet. Τα εμπορεύματα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας μεταφοράς, παραμένουν στους χώρους αυτούς των μεταφορικών εταιριών εγκιβωτισμένα στα σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια (containers) για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την άφιξη του πλοίου και εν συνεχεία ομαδοποιημένα μεταφέρονται στα πλευρά του πλοίου προς φόρτωση.

Η ιδιαιτερότητα αυτή, που απαντάται και σε άλλου είδους μεταφορές (πρακτορεία μεταφορών εθνικού επιπέδου), αποτελεί συνέχεια της μεταφοράς που αρχίζει από τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα και έχει τελικό προορισμό το λιμάνι Θεσσαλονίκης με ενδιάμεση προσωρινή στάση σε χώρο της μεταφορικής επιχείρησης και μόνο μέχρι την έλευση του πλοίου. Στον προβληματισμό των αρχών αν το τμήμα της μεταφοράς από την μεταφορική έως το πλοίο θα πρέπει να συνοδεύεται με δελτίο αποστολής, κατατέθηκε ότι η διαδικασία αυτή είναι συνέχεια της μεταφοράς, ο χώρος παραμονής δεν αποτελεί χώρο αποθήκευσης, αλλά οργάνωσης της μεταφοράς στο πλοίο  και είναι μια διαδικασία που ακολουθείται πλέον των 20 ετών με την μέχρι τώρα σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχών. Σε κάθε περίπτωση,  η διαδικασία αυτή πρέπει να σταματήσει και για καλύτερη εξυπηρέτηση των εξαγωγών τα εξαγώγιμα containers να αποτίθενται στο λιμάνι.

Ως προς την κατάσταση στο λιμάνι και πέρα από όποια στοιχεία - που για να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη σειρά παραμέτρων και σε κάθε περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν - ή συγκυριακή αύξηση της κίνησης λόγω αύξησης εξαγωγών, επισημάνθηκε η σχετική προσαρμογή της διακίνησης με την κατάργηση των μεγάλων πλοίων και την καθιέρωση των μικρών (common feeders) που είναι προφανώς περισσότερα από τα μεγάλα, αυτό όμως σημαίνει: μεγαλύτερο χρόνο άφιξης-παράδοσης εμπορεύματος με ιδιαίτερες επιπτώσεις στα νωπά φορτία, αύξηση κόστους, σίγουρα υποβάθμιση της ποιότητας του λιμανιού καθώς, μη υπαρχουσών τακτικών γραμμών, δεν αποτελεί πλέον στάση σε πορεία μεγάλων πλοίων, αλλά απλώς δορυφόρο άλλων λιμανιών (π.χ. Πειραιά και Μάλτα). Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αυτοκαταργείται και αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη, με επικείμενη την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της πλειοψηφίας των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ προς την εταιρία SEGT και την αναμενόμενη εντός των επόμενων ημερών εγκατάσταση της διοίκησης που θα ορισθεί μετά την καταβολή του τιμήματος της μεταβίβασης.

Οι φορείς ζήτησαν από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΟΛΘ ΑΕ, της οποίας η επικείμενη νέα διοίκηση έχει δεσμευθεί να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό, πιθανώς εντός των πρώτων 100 ημερών από την εγκατάστασή της, στη δημιουργία χώρου προσωρινής εναπόθεσης και σταδιακά σε όλες εκείνες τις ενέργειες, όπως η προμήθεια εξοπλισμού και η βελτίωση των υποδομών, που θα οδηγήσουν σε αναβαθμισμένες λιμενικές υπηρεσίες.

Στην ίδια σύσκεψη εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για τους σκοπούς που εξυπηραιτεί η προσφάτως ανακοινωθείσα από την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος νέα και η συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων αποκλειστικά στο Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, απόφαση που σημαίνει περαιτέρω υποβάθμιση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και πλήγμα στην επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Στη σύσλεψη εκπροσωπήθηκαν: 
 ● Eμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 
Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, 
Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μεταφορών Βορείου Ελλάδος
●   «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ»
●  South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited (την εταιρία που σύστησε η ένωση του επενδυτή «Deutsche Invest Equity PartnersGmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS»)
 
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER