ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.03.2018

Newsletter

Δείτε εδώ το υπόμνημα του ΕΕΘ προς το Γραφείο Πρωθυπουργού

Διαβάστε εδώ όλο το υπόμνημα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που επιδόθηκε χτες Τετάρτη, στην Διευθύντρια του Γραφείου Θεσσαλονίκης του πρωθυπουργού, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Μιχάλη Ζορπίδη και αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου μας.


Το κείμενο του υπομνήματος είναι το εξής:

Αξιότιμη κα Νοτοπούλου,
Σας υποβάλουμε και εγγράφως τις προτάσεις μας για τα πέντε πιο πρόσφατα θέματα που προέκυψαν το τελευταίο και επεξεργάστηκε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, την υπερφορολόγηση, την Ρύθμιση των 120 δόσεων, τις ρυθμίσεις για τις συντάξεις χηρείας, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, που μαστίζει την αγορά της Θεσσαλονίκης και την εγκατάσταση POS στα σχολικά κυλικεία.
Παρακαλούμε να προχωρήσετε, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων σας, τις προτάσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν σοβαρές και τεκμηριωμένες θέσεις, οι οποίες εφόσον υλοποιηθούν θα συνδράμουν σημαντικά στην επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων...
 
 
 
 
1.Υπερφορολόγηση επιχειρήσεων
Όπως προκύπτει από όλα τα στατιστικά στοιχεία, η υπερφορολόγηση γονατίζει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση της πατρίδας μας. Οι κάθε είδους επιβαρύνσεις, από φόρο εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και διάφορα τέλη στα καύσιμα, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες καθιστούν την οικονομική επιβίωση κάθε επιχείρησης εξαιρετικά δύσκολη. Εάν δε, οι επιβαρύνσεις αυτές συνδυαστούν και με τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές τότε η θηλιά στο λαιμό των συναδέλφων γίνεται ακόμη πιο πνιγηρή. Τα λουκέτα δεν είναι θεωρία! Αποτυπώνονται κάθε μήνα στα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, καθώς επί περίπου 100 μήνες έχουμε περισσότερες διαγραφές επιχειρήσεων απ’ ότι εγγραφές!
Ζητούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση των φορολογικών συντελεστών ως πρώτο μέτρο για την στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Χωρίς αυτήν η αγορά και η χώρα δεν έχει μέλλον.
Προτείνουμε, σε πρώτη φάση, να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια (ρεύμα, καύσιμα), ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να ακολουθήσει μείωση των φορολογικών συντελεστών, που είναι σήμερα οι υψηλότερη στην Ευρωζώνη. Και θα πρέπει να γίνει συνείδηση πρώτα στην κυβέρνηση και στη συνέχεια σε όλη την κοινωνία ότι όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων τότε δεν χαρίζονται χρήματα στους επιχειρηματίες, όπως νομίζουν πολλοί! Ούτε μειώνονται τα δημόσια έσοδα. Όταν αυτό συμβαίνει αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, αφού έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα, αυξάνονται οι θέσεις απασχόλησης, μειώνεται η ανεργία και αυξάνεται το κοινωνικό όφελος από διάφορες πηγές (ρευστότητα στην αγορά, πόροι για τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ).
 
2.Ρύθμιση 120 δόσεων
Εξαιρετικά θετική θεωρεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τη ρύθμιση των 120 δόσεων, που την προηγούμενη εβδομάδα έθεσε σε ισχύ η κυβέρνηση. Ωστόσο, έπειτα από καταγγελίες πολλών μελών του αλλά και μελέτη που διεξήγαγαν οι επιστημονικοί του συνεργάτες διαπιστώνει ότι υπάρχουν εμπόδια στην υπαγωγή των επαγγελματιών, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε απόρριψη την συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων.
Κάποια από τα εμπόδια αυτά αφορούν την διάταξη για τη μη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτήν της κερδοφορίας, το όριο των 50.000 ευρώ, τον μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών, την περιοριστική ημερομηνία (2016) αλλά και τις αυστηρές συνθήκες με τις οποίες χάνεται.
 
 
Αναλυτικά παρατίθενται οι καταγεγραμμένοι ανασταλτικοί παράγοντες και οι αντίστοιχες προτάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, όσον αφορά την υπαγωγή των επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές τους.
 
Ι. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
Δεν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
Ι.ΠΡΟΤΑΣΗ
Στη ρύθμιση να υπάγονται και όσοι έχουν κάνει διακοπή εργασιών, αλλά τα χρέη τους έχουν δημιουργηθεί κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους. Επίσης να υπάγονται στη ρύθμιση και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι επαγγελματίες οι οποίοι μετά την αίτηση ρύθμισης διακόπτουν τη δραστηριότητα λόγω ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων , αλλά οι οφειλές τους πέραν των 20.000 ευρώ με το υπάρχον καθεστώς δεν τους δίνει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν εάν δεν καταβάλουν το ποσό που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Η δόση της ρύθμισης ολόκληρου του ποσού να παρακρατείται από τη σύνταξη μέχρι την αποπληρωμή της οφειλής.
 
ΙI. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
Έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης:
✓ θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
✓ θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

ΙΙ.ΠΡΟΤΑΣΗ
Εξάλειψη του περιορισμού αυτού. Δηλαδή να υπάγονται και επιχειρήσεις  χωρίς κέρδη (EBIDTA).


ΙII. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
 Οι συνολικές οφειλές του προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.
(άρθρα 1, 2§1β ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρα 1, 2§1β Υ.Α. 62134/4100/2017) δηλαδή
Για να ενταχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση πρέπει οι συνολικές οφειλές του προς ρύθμιση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του να μην υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή / και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνεπώς μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά όχι και για αυτές προς το Δημόσιο εκτός και αν εξοφλήσει μέρος αυτών έτσι ώστε το ύψος των οφειλών του προς το Δημόσιο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τις €50.000.

ΙΙΙ.ΠΡΟΤΑΣΗ
Οι συνολικές οφειλές του προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ, αλλά να ρυθμίζονται οι οφειλές και των δύο φορέων και όχι συνολικά μέχρι 50.000 ευρώ.

 
ΙΙΙI. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

ΙΙΙΙ.ΠΡΟΤΑΣΗ
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017.
 
V. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα παρακάτω συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά:
✓ πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,
✓ πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη,
✓ τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4469/2017, δηλαδή τα στοιχεία που βεβαιώνουν ότι ο οφειλέτης έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης:
• θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
• θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
✓ κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή.
Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
✓ Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων άρθρου 13 ν. 3869/2010) που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010. Σε περίπτωση έκδοσης τέτοιου είδους δικαστικής απόφασης, πρέπει να προσκομίζεται:
• υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη του ν. 1599/1986 ότι οι οφειλές που έχουν περιληφθεί στην παρούσα αίτηση του οφειλέτη δεν έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α' 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και
• επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης.
✓ Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και
• των τριών (3) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί, για αίτηση ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο.
• των πέντε (5) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί, για αίτηση ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
✓ Για οφειλέτες οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας του γηπέδου (Α ΓΗΣ).
✓ Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι προς ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο ή / και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ επισυνάπτονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
✓ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α' 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης ή/και δημοσίευσης αυτών.
✓ Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
✓ Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.
✓ Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.
Το Δημόσιο ή / και το ΚΕΑΟ (το οποίο εκπροσωπεί τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) δύναται να ζητήσουν την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία κρίνουν απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης από αυτούς.
Σε περίπτωση που το Δημόσιο ή / και το ΚΕΑΟ διαπιστώσουν ελλείψεις ή ανακρίβειες στην υποβληθείσα αίτηση, τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά, δύναται να τάξουν εύλογη προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να απορρίψουν την αίτηση.
(άρθρο 3 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 3 Υ.Α. 62134/4100/2017)
Επίσης ο συνοφειλέτης που υποβάλλει από κοινού αίτηση με τον οφειλέτη πρέπει στην αίτηση του να συμπεριλάβει κατάλογο όλων των πιστωτών του και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή καθώς και να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά με τον οφειλέτη (δείτε σχετική ερώτηση 8).
(άρθρο 3 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 3 Υ.Α. 62134/4100/2017)
 
 

V.ΠΡΟΤΑΣΗ
 Περιορισμό των δικαιολογητικών στα παρακάτω:
✓ πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,
✓ πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη,
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να υποβληθούν σε περιπτώσεις δειγματοληπτικού ελέγχου και μετά την έγκριση της ρύθμισης.
 
VΙ. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη:
✓ η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού έως του ποσού της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές και
✓ το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσό της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.
(άρθρο 4§1, άρθρο 12 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 4§1, άρθρο 12 Υ.Α.
 
62134/4100/2017)VΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ
Να μην αποτελεί κριτήριο η αξία των ακινήτων του οφειλέτη και των συνοφειλετών

VΙΙ. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
✓ Αν το μέρος του ποσοστού του 2,75% των κερδών του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προσδιορίστηκαν κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος οφειλέτη - συνοφειλετών (κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους), που αντιστοιχεί στο λόγο των οφειλών του Δημόσιου ή /και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προς τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη, είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως. Δηλαδή:
✓ επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως.
✓ στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του αρ.57 ν.4174/2013 και του αρ.6 του ν.δ. 356/1974.
Το Δημόσιο δύναται να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή του ανωτέρου κριτηρίου βιωσιμότητας εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που προσκομίζεται μελέτη βιωσιμότητας που έχει καταρτισθεί από άλλον θεσμικό πιστωτή (Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) ή από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των οφειλών του.
(άρθρο 4§§3,4,5,6, άρθρο 7, άρθρο 8§3 και άρθρο 12 περιπτ. Β), Δ) της ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 4§§3,4,5,6, άρθρο 7, άρθρο 8§3 και άρθρο 12 περιπτ. Β), Δ) της Υ.Α. 62134/4100/2017).VΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ
Να μην ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί για όλους και η ρύθμιση να είναι άτοκη.
 
VΙΙΙ.ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ        ΠΑΡΑΓΩΝ


Το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ δεν προτείνουν ρυθμίσεις:

✓ Σε περίπτωση που διαθέτουν, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, δικές τους μελέτες βιωσιμότητας, βάσει των οποίων το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

✓ Εφόσον:
i. η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ υπερβαίνει τις 20.000 και
ii. η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής.
(άρθρο 8§§1,2 και άρθρο 12 περιπτ. Γ) της ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 8§3 και άρθρο 12 περιπτ. Γ) της Υ.Α. 62134/4100/2017)
 
VΙΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ
Να μην ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί για όλους.VΙΙΙΙ. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:

✓ Μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις.

✓ Παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

✓ Παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
(άρθρο 11 ΠΟΛ.1223/2017 & άρθρο 11 Υ.Α. 62134/4100/2017).VΙΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ
Όπως προτείνεται παραπάνω η ρύθμιση να ισχύει για ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31/12/2017. Άρα η περίπτωση 3 να ισχύει για χρέη μετά την 31/12/2017.
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
3. Συντάξεις χηρείας
Απαράδεκτες, παράνομες και απάνθρωπες  χαρακτηρίζει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τις διατάξεις  του Νόμου Κατρούγκαλου (4387) για τις συντάξεις χηρείας και ζητά την κατάργηση τους και την επαναφορά των προϋποθέσεων του προηγούμενου νομικού πλαισίου.
 
Το Ε.Ε.Θ. εκτιμά ότι οι ισχύουσες διατάξεις διακόπτουν χιλιάδες συντάξεις χηρείας και οι δικαιούχοι τους θα έρθουν αντιμέτωποι με την απόλυτη φτώχεια! Οι διατάξεις αυτές, πέρα από απάνθρωπες είναι και παράνομες γιατί παραβιάζουν την βασική αρχή της αναλογικότητας, καθώς όταν ισχύσουν , στις περισσότερες περιπτώσεις οι δικαιούχοι θα χαρίσουν χρήματα από τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία, αφού οι συντάξεις θα είναι πολύ χαμηλότερες των εισφορών που καταβλήθηκαν!
Το Ε.Ε.Θ. ζητά να ισχύσει το προηγούμενο νομικό καθεστώς , σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις, τα όρια της ηλικίας και το ποσοστό απονομής της σύνταξης του θανόντος που δικαιούται ο εν ζωή σύζυγος. Εκτιμά επίσης ότι η κατώτατη σύνταξη κάθε δικαιούχου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από το άθροισμα της εθνικής σύνταξης και του αναλογικού ποσού από πού προκύπτει από τις ημέρες ασφάλισης.
Ζητά τέλος, για  τα ορφανά παιδιά (18-24 ετών), που φοιτούν σε ιδιωτικά ΙΕΚ να υπάρξει Νομοθετική πρόβλεψη για την απονομή αναλογικής Σύνταξης, όπως προβλέπεται για τα παιδιά που φοιτούν στα Δημόσια ΙΕΚ.
 
Ζητούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην τροποποίηση των διατάξεων αυτών και να θεσμοθετήσει ένα πλαίσιο που θα υπακούει στην κοινή λογική και όχι στην στυγνή αρχή της εξοικονόμησης χρημάτων.  
 
4. Καταπολέμηση Λαθρεμπορίου
Σε συγκεκριμένες προτάσεις κατέληξε η σύσκεψη που συγκάλεσε στις 17 Ιανουαρίου 2018, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με θέμα την καταπολέμηση των λαθρεμπορίου στο κέντρο της πόλης.
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πόλης. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αστυνομίας, αξιωματικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αλλά και οι πρόεδροι όλων των Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης, με αιρετούς και υπηρεσιακούς συνεργάτες τους.
Η σύσκεψη εξέταση όλες τις πτυχές του προβλήματος, ενώ έγινε διεξοδική συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα ήτο δυνατόν να προκύψουν λύσεις. Ανάμεσα στα ζητήματα που εγέρθησαν ήταν:
 
  1. Η κατάρτιση πρότασης για την αλλαγή του νομικού πλαισίου ώστε να αυστηροποιηθούν οι ποινές και να βελτιωθεί η διαδικασία για τους παραβάτες. Οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη παρατήρησαν ότι με το σημερινό καθεστώς  δεν υπάρχει αυστηρότερη ποινή σε κάποιον που υποπίπτει στο αδίκημα πολλαπλές φορές, κάτι που, όπως εκτιμάται, θα αποθάρρυνε τους διακινητές. Επίσης θεωρούνται χαμηλά τα ισχύοντα πρόστιμα, αφού αφορούν ποσά μικρότερα από τα κέρδη ενός λαθρεμπόρου, συνεπώς δεν είναι αποτρεπτικά.
  2. Η θέσπιση προστίμου, όχι μόνο για τους διακινητές των λαθραίων προϊόντων αλλά και για όσους πολίτες τα προμηθεύονται.
  3. Η αλλαγή της νομικής οδού ως εξής: οι αρχές αποφεύγουν την Αυτόφωρη διαδικασία γιατί αυτή απαιτεί τεχνική πραγματογνωμοσύνη, για τη σύνταξη του οποίου αρμόδιο είναι το Τελωνείο, το οποίο όμως, λόγω φόρτου εργασίας αδυνατεί να ανταποκριθεί!
  4. Θα πρέπει να μελετηθεί η πιθανότητα απώλειας του καθεστώτος ασύλου ή πρόσφυγα για τους αλλοδαπούς που επανειλημμένα συνελήφθησαν να διακινούν λαθραία προϊόντα.
  5. Η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού (X RAY) στα Τελωνεία της χώρας με τα οποία θα ήταν εύκολος ο εντοπισμός των φορτίων προϊόντων, τα οποία διοχετεύονται στους διακινητές.
  6. Η μη ενασχόληση των ειδικών διωκτικών αρχών με το κύκλωμα του λαθρεμπορίου και πιο συγκεκριμένα με τον έλεγχο των αποθηκών και της διακίνησης προϊόντων, παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια της διαπράττεται φοροδιαφυγή και οικονομικό έγκλημα γενικότερα. 
 
 
5. Τερματικά POS στα σχολικά κυλικεία
Υπενθυμίζουμε τέλος, το θέμα της εγκατάστασης των τερματικών ηλεκτρονικών συναλλαγών (P.O.S.) στα σχολικά κυλικεία.
Όπως προκύπτει από την απάντηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Βουλή στις 31/1/18, σε ερώτηση 25 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τα σχολικά κυλικεία υποχρεούνται σε εγκατάσταση P.O.S., καθώς, όπως διευκρινίζεται στην απάντηση, τους εν λόγω ΚΑΔ τους επιλέγει το υπουργείο σας.
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, θεωρεί ότι είναι άδικη αλλά και άνευ ουσία η τοποθέτηση P.O.S.! Δεν υπάρχει καμία απολύτως πραγματική ανάγκη να τοποθετηθεί τέτοιος εξοπλισμός σε σχολικά κυλικεία, καθώς είναι παντελώς άχρηστος, αφού μοναδικοί πελάτες των κυλικείων αυτών είναι μαθητές, δηλαδή άτομα ανήλικα που δεν διαθέτουν τραπεζικές κάρτες ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ τα αγαθά που πωλούνται είναι πολύ μικρής αξίας. Επιπλέον οι χώροι των κυλικείων δεν διαθέτουν τηλεφωνική γραμμή!
Η τοποθέτηση και συντήρηση τέτοιου εξοπλισμού θα προκαλέσει αδικαιολόγητο και δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος στους επαγγελματίες που διατηρούν τα κυλικεία.
Σας καλούμε λοιπόν να εξαιρέσετε τον ΚΑΔ των σχολικών κυλικείων από την υποχρέωση εγκατάστασης P.O.S.

 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER