ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

14.10.2013

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

Τμήμα ιταλικής εμπορικής ορολογίας από το Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης

Αξιότιμοι κύριοι,
Το Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντας τις ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων, από τον επόμενο Νοέμβριο ξεκινά μια συνεργασία με την εταιρία Web Agency Albatros με την πλατφόρμα της για μαθήματα εξ αποστάσεως E-Campus Training (www.e-campustraining.eu), μαθήματα εμπορικής ιταλικής γλώσσας εξ αποστάσεως η τύπου blended (εξ αποστάσεως και στην τάξη).
 
Τα μαθήματα απευθύνονται σε επαγγελματίες, εργοδότες και  εργαζόμενους που συνεργάζονται με τον ιταλικό επιχειρηματικό κόσμο.
 
Στόχος των μαθημάτων είναι να παρέχει ένα κατάλληλο επαγγελματικό λεξιλόγιο στον τομέα του εμπορίου και στη χρήση της γραπτής και προφορικής ιταλικής γλώσσας στον επιχειρηματικό κόσμο(πχ ορολογία τραπεζική, οικονομική, ασφαλιστική και σχετική με συμβόλαια, καθώς και ορολογία που σχετίζεται με εμπορική αλληλογραφία).
Τα μαθήματα διαρκούν 3μήνες για τους ενδιαφερόμενους που κατέχουν την ιταλική γλώσσα (επίπεδο Β2) -και 6μήνες για τους ενδιαφερόμενους που δεν κατέχουν την ιταλική γλώσσα.
Όλη η ύλη (φωτοτυπίες,audio,video,ecc) είναι στην Πλατφόρμα E-Campus Training
 
Διδακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην Πλατφόρμα Ε-Campus Training
Χρήση του Forum για τις δραστηριότητες στην εικονική τάξη
Χρήση του chat για την παραγωγή προφορικού λόγου και για συνομιλία με τον Εκπαιδευτή για ιδιαίτερα γραμματικά φαινόμενα
Βίντεο «Χάπια γραμματικής» που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για αυτό το τμήμα (στα ελληνικά)
Χρήση του Internet για δραστηριότητες που αφορούν τον ιταλικό πολιτισμό (βίντεο, οπτικοακουστικό υλικό, υλικό που ανεβαίνει στον κάθε υπολογιστή)
Χρήση του Internet για απλές έρευνες και δραστηριότητες στην ιταλική γλώσσα
Ανάλυση και ακρόαση κειμένων με δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν και που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά γι’αυτό το τμήμα
Χρήση της Web Cam/ Videoconference
Παρουσιάσεις πολιτισμικών φαινομένων με χρήση πολυμέσων
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για περιοδικά τεστ (που θα πρέπει να αποσταλούν στον εκπαιδευτή) όσο και για εσωτερική αλληλογραφία (ανάμεσα στους σπουδαστές και ανάμεσα στους σπουδαστές και στον Εκπαιδευτή).
 
Σας προτείνουμε 2 πακέτα:
 
 
ΠΑΚΕΤΟ  1
 
Διάρκεια των μαθημάτων 6 μήνες - (3μήνες ιταλική γλώσσα και 3 μήνες εμπορική γλώσσα)
 
Στόχοι: Το τμήμα στοχεύει να παρέχει ένα κατάλληλο επαγγελματικό λεξιλόγιο στον τομέα του εμπορίου και στη χρήση της γραπτής και προφορικής ιταλικής γλώσσας στον επιχειρηματικό κόσμο: ορολογία τραπεζική, οικονομική, ασφαλιστική και σχετική με συμβόλαια, καθώς και ορολογία που σχετίζεται με εμπορική αλληλογραφία και με συμβόλαια εργασίας.
 
Μεθοδολογία: Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας πρέπει να εξελίσσεται κυρίως μέσω της προφορικής έκφρασης, της συνομιλίας, της άμεσης σχέσης καθηγητή-μαθητή και των ερεθισμάτων δεξιοτήτων εκμάθησης, η μέθοδος αφορά στη δημιουργία συγκεκριμένων καταστάσεων της επιχειρηματικής ζωής.
Προβλέπονται 40 μαθήματα με Skype και 6 στην τάξη.
Όλη η ύλη (φωτοτυπίες,audio,video,ecc) είναι στην Πλατφόρμα
E-Campus Training
 
Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται στα ακόλουθα σημεία:
α) Σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος
β) προσφορές και αιτήσεις εργασίας
γ) προσομοιώσεις τηλεφωνικών συνεντεύξεων
δ) Σύνταξη εμπορικών γραμμάτων, φαξ και e-mail
ε) διαχείριση διαπραγματεύσεων
ζ) πιστωτικές διεκπεραιώσεις και τρόποι πληρωμής
η) τιμολόγια και ΦΠΑ
θ) τυπολογία συμβολαίων
 
Κόστος πακέτου:
μέλη € 370,00+Φ.Π.Α. 23% το άτομο
μη μέλη € 450,00+Φ.Π.Α. 23% το άτομο
 
Τρόπος πληρωμής:
Σε 2 ή 3 δόσεις. Αν καταβληθεί ολόκληρο το ποσό προβλέπεται μια μικρή έκπτωση.
 
 
 
 
ΠΑΚΕΤΟ  2
 
Διάρκεια των μαθημάτων 3 μήνες - (εμπορική γλώσσα)
 
Απαιτείται γνώση της ιταλικής γλώσσας από επίπεδο Β2
 
Στόχοι: Το τμήμα στοχεύει να παρέχει ένα κατάλληλο επαγγελματικό λεξιλόγιο στον τομέα του εμπορίου και στη χρήση της γραπτής και προφορικής ιταλικής γλώσσας στον επιχειρηματικό κόσμο: ορολογία τραπεζική, οικονομική, ασφαλιστική και σχετική με συμβόλαια, καθώς και ορολογία που σχετίζεται με εμπορική αλληλογραφία και με συμβόλαια εργασίας.
 
Μεθοδολογία: Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας πρέπει να εξελίσσεται κυρίως μέσω της προφορικής έκφρασης, της συνομιλίας, της άμεσης σχέσης καθηγητή-μαθητή και των ερεθισμάτων δεξιοτήτων εκμάθησης, η μέθοδος αφορά στη δημιουργία συγκεκριμένων καταστάσεων της επιχειρηματικής ζωής.
Προβλέπονται 20 μαθήματα με Skype και 3 στην τάξη.
Όλη η ύλη (φωτοτυπίες,audio,video,ecc) είναι στην Πλατφόρμα
E-Campus Training
 
Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται στα ακόλουθα σημεία:
α) Σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος
β) προσφορές και αιτήσεις εργασίας
γ) προσομοιώσεις τηλεφωνικών συνεντεύξεων
δ) Σύνταξη εμπορικών γραμμάτων, φαξ και e-mail
ε) διαχείριση διαπραγματεύσεων
ζ) πιστωτικές διεκπεραιώσεις και τρόποι πληρωμής
η) τιμολόγια και ΦΠΑ
θ) τυπολογία συμβολαίων
 
Κόστος πακέτου:
μέλη € 230,00+Φ.Π.Α. 23% το άτομο
μη μέλη € 320,00+Φ.Π.Α. 23% το άτομο
 
Τρόπος πληρωμής:
Σε 2 δόσεις.
 
Προσοχή:
Όλα τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 19 Νοεμβρίου.
Προβλέπονται εκπτώσεις για 3 ή περισσότερους συμμετέχοντες της ίδιας εταιρίας/επιχείρησης.
 
 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Επωνυμία Επιχείρησης : _________________________________________________________________
Δραστηριότητα Επιχείρησης : __________________________________________________________
Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένων  :____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Διεύθυνση : __________________________________ τ.κ. ____________ Πόλη : ___________________
Τηλέφωνο : ____________________________ Κινητό : __________________ Φαξ :  _______________
e-mail : ____________________________________________________________________________________
ΑΦΜ : ________________________________________ ΔΟΥ : ______________________________________
 
Μέλος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης                 □
Μή Μέλος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης            □
 
 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο τμήμα :
3 μήνες ιταλική γλώσσα + 3 μήνες εμπορική ορολογία                       □
3 μήνες εμπορική ορολογία                                                             □
 
Στοιχεία λογαριασμού Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης :
EFG EUROBANK cod. IBAN GR93 0260 1220 0004 6010 0208 119
 
Θεσσαλονίκη : _________________________
                                                                                              Υπογραφή - Σφραγίδα
 
                                                                                                                   
                                                                                          ________________________________

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER