ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

22.12.2016

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εργαστήριο για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτή ενηλίκωνΤο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων όσο και στην πιστοποίηση των προσόντων τους, διοργανώνει άμεσα νέο πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:
                                              
"Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Εργαστήριο για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτή ενηλίκων"
 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων - εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων
 • Επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο αντικείμενό τους και
 • Όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
 • Όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.
 
Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Δυναμική και διεργασία της ομάδας
 • Θεωρίες μάθησης και χαρακτηριστικά ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα
 • Διαπολιτισμικότητα
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ
 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς και στο σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.
 
Χρονική Διάρκεια: 100 ώρες, εκ των οποίων οι 60 ώρες αφορούν διά ζώσης εκπαίδευση και οι υπόλοιπες 40 ώρες την κατ' ιδίαν μελέτη υλικού, τη συγγραφή της εργασίας και την προετοιμασία της μικροδιδασκαλίας από τους συμμετέχοντες.
 
Έναρξη - Λήξη: 16 Ιανουαρίου 2017 – 18 Φεβρουαρίου 2017
 
Ημέρες υλοποίησης: Δευτέρα & Τετάρτη  ή Σάββατο & Κυριακή
     (απόγευμα)                      (πρωί)
 
Κόστος συμμετοχής: 395 Ευρώ
 
Τόπος Υλοποίησης: Στην έδρα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
 
Οφέλη για τους συμμετέχοντες:
 • Το πρόγραμμα οδηγεί απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, ακόμη και για όσους δεν  διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016)
 • Η βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.
 • Στο κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού «Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων – Certified Adult Trainer (CAT)» της ACTA, Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλ. 2310.510870, 6999.554836 & 6931.375419 ή αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο [email protected].


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Εργαστήριο για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτή ενηλίκων"
Ώρες:  60
Τμήμα 1
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΩΡΕΣ
16/01/2017
ΔΕΥΤΕΡΑ
Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων – ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 16:00-22:00
18/01/2017
ΤΕΤΑΡΤΗ
Θεωρίες μάθησης και χαρακτηριστικά ενηλίκων 16:00-22:00
23/01/2017
ΔΕΥΤΕΡΑ
Δυναμική και διεργασία της ομάδας 16:00-22:00
25/01/2017
ΤΕΤΑΡΤΗ
Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα 16:00-22:00
30/01/2017
ΔΕΥΤΕΡΑ
Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση 16:00-22:00
01/02/2017
ΤΕΤΑΡΤΗ
Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας 16:00-22:00
06/02/2017
ΔΕΥΤΕΡΑ
Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών 16:00-22:00
08/02/2017
ΤΕΤΑΡΤΗ
Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών 16:00-22:00
13/02/2017
ΔΕΥΤΕΡΑ
Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων – διαπολιτισμικότητα 16:00-22:00
15/02/2017
ΤΕΤΑΡΤΗ
Προετοιμασία για τη συνέντευξη των εξετάσεων ΕΟΠΠΕΠ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ACTA
16:00-22:00

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

NEWSLETTER