Αρχική Σελίδα Σύνδεση Έγγραφή sitemap
 
Πρόσφατα Νέα
15/04/2014
Εκδήλωση για την ενημέρωση των Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων
15/04/2014
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καλεί τις επιχειρήσεις - μέλη του, που επηρεάζονται από τα έργα κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και πληρούν τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ, όπως υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014.
11/04/2014
Τροπολογία στο σχέδιο νόμου Υπουργείου Εσωτερικών « Επείγουσες ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

Αναζήτηση
Προχωρημένη αναζήτηση

Τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες καθημερινά στα παρακάτω τηλέφωνα.


Μητρώο και θέματα συνδρομών    2310-271340, 2310-275255  Φαξ 2310-271649
Λογιστήριο                        2310-223879

Γραμματεία Διοίκησης    2310-271488, 2310-232636  Φαξ 2310-257283
Τηλ. Διευθυντή Ε.Ε.Θ.      2310-220050

Αναπτυξιακή Εταιρεία 'Ο Σύμβουλος του Επαγγελματία' Τηλ. και Φάξ  2310-227390 και 80011151515

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ :     Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη 
                              ΤΚ 54624  e-mail     grammateia@epepthe.gr
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
Στο Επαρχείο Λαγκαδά λειτουργεί γραφείο του Ε.Ε.Θ. που εξυπηρετεί τους επαγγελματίες της περιοχής κάθε Δευτέρα από 9:00 έως 13:00   Τηλ 2394023609ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας, που δραστηριοποιούνται  στον τομέα της  Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ιδιωτική Ασφάλιση, να προσκομίσουν εμπρόθεσμα την  ΑΝΑΝΕΩΣΗ του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για το έτος 2014 με ημερομηνία έναρξης ισχύος σε απόλυτη χρονική συνέχεια του προηγούμενου που έληξε,  σύμφωνα με το νόμο.  Επισημαίνουμε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με ξεχωριστά όρια κάλυψης για κάθε κατηγορία.

Όσοι διαμεσολαβούντες έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια με ημερομηνία έναρξης από 02-12-2013 και μετά δεν έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν αντίγραφα του συμβολαίου σύμφωνα με την ΚΥΑ / ΔΙΑΔΠ Φ.Α.2.1/32230/ΦΕΚ 3059/02-12-2013 Τ.Β΄ αλλά υποχρεούνται να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία του συμβολαίου που θα κατατίθεται στην υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο.(Αν δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής).

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

            Επίσης παρακαλούμε όλες τις κατηγορίες των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών των οποίων η εγγραφή στο ειδικό μητρώο έληξε  στις 31-12-2013 και  πρέπει να  την  ανανεώσουν  από 1-1-2014μέχρι 31-3-2014

να προσκομίσουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά ανανέωσης:

1.      Συμπληρωμένη την αίτηση ανανέωσης

2.      Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ποινικό σας μητρώο και επίσης ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και σε διαδικασία πτώχευσης ,ότι δεν έχετε τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση καθώς και ότι έχετε συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1,4 και 7 του Π.Δ.190/2006   (αν δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής)

3.      Επιστροφή της σχετικής βεβαίωσης και της ταυτότητας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που έχετε λάβει από το ΕΕΘ

4.      Εξόφληση συνδρομών

5.      Για το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας eeth.gr από την οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε.

Παρακαλούμε αγνοήστε την παρούσα επιστολή σε περίπτωση που έχετε ήδη ανανεώσει την εγγραφή σας στο ειδικό μητρώο του ΕΕΘ καθώς και σε περίπτωση που έχετε ήδη ανανεώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Newsletter

Email
e-Επιμελητήριιο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ
ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΦΕΤ
Υπηρεσία Μιας Στάσης
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
facebook
ΤοπΣΑ - Θεσσαλονίκη Κοιτίδα Επιχειρηματικότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΕΚΟ - ΤΟΠΣΑ
All4Greece Support Greek Companies Export
Παρατηρητήριο Ακινήτων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 
Tο έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Aνακοίνωση για τα πνευματικά δικαιώματα | Σχεδιασμός- Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.